V loňském roce došlo k výraznému navýšení příspěvku.

"Rada města Prostějova příspěvek na kastraci zvýšila. Svým rozhodnutím upravila Pravidla pro poskytování finančního daru občanům na provádění kastrací koček a kocourů poskytnutím příspěvku až do výše jeden tisíc korun na kastraci kočky a až do výše šest set korun na kastraci kocoura," uvedla náměstkyně primátora Marcela Župková s tím, že za rok 2022 bylo podáno 282 žádostí, poskytnutý finanční dar občanům byl v souhrnné výši 299 845 korun a vykastrováno bylo 349 kocourů a koček.

Do roku 2021 město nabízelo svým občanům příspěvek na kastraci první kočky tři sta korun bez rozdílu pohlaví a na každé další zvíře 150 korun v daném kalendářním roce.

Kastrační program funguje čtrnáct let. Nárok na finanční příspěvek na kastraci kocoura nebo sterilizaci kočky mají občané s trvalým bydlištěm v Prostějově.