Do finále, tedy výběru, o němž se bude hlasovat, postoupí totiž jen schválené návrhy. "V lednu a únoru podrobíme všechny projekty důkladnému hodnocení a posoudíme možnosti jejich realizace," vzkazuje radnice Prostějovanům.

Dvacet návrhů

"Celkem jsme obdrželi 20 kreativních návrhů, které se týkají pěti různých tematických oblastí," dodává radní Jiří Rozehnal s tím, že jejich celková hodnota je asi 11 a půl milionu korun. Obecní pokladna pustí ale jen 3 miliony a tak se bude vybírat. (Pro srovnání, v Brně, které má skoro desetkrát tolik obyvatel jako Prostějov, je vyčleněno 35 milionů.)

Co je tedy zatím ve hře?

Z rozpočtu Prostějova by mohly jít peníze například na vodorovné dopravní značení, které by vneslo větší pořádek do parkování před školou ve Fanderlíkově ulici.

Ve Vrahovicích by se zase hodilo oplocení psí loučky, protože je blízko silnice a železniční trať.

"V přednádražním prostoru v Janáčkově ulici je naprosto nevhodný, zastaralý a nefunkční systém organizace odjezdů autobusů MHD. Jediná tabule se schématem nástupišť a linek MHD je zastíněna vzrostlým keřem," těmito slovy je zase uveden návrh na umístění elektrické tabule s trasami a odjezdy linek a menších tabulek u nástupních ostrůvků na hlavním nádraží.

U paneláků v Okružní ulici by se některým líbilo streetballové hřiště.

Jiným zase veřejné ohniště u soutoku Romže a Hloučely ve Vrahovicích.

Psí loučku poblíž kruhového objezdu v Plumlovské ulici už ohraničuje zelený plot. 24.6. 2021
Plot na psí loučce u kruháče už stojí, "chlupáči" budou ve větším bezpečí

Někdo přišel s návrhem, aby se u pernštýnského zámku ze strany Kostelecké ulice postavila moderní kašna. Prý by svým způsobem nahradila někdejší požární nádrž, která byla před nějakými dvaceti lety odstraněna.

"Navrhuji přidat jednodenní až víkendový kulturní festival do programu Prostějovského léta. Prostor konání festivalu ve Smetanových sadech a okolí… Zaměřený na vystoupení mladých umělců a hudebníků, případně alternativní scény," co říkáte tomuhle?

Nebo byste byli spíš pro založení městské zahrádkářské kolonie na vybraném místě?

K originálním nápadům patří také následující dva. "Zhotovení bronzového modelu města Prostějov v měřítku 1:250 a rozměrech 1,5 krát 1,5 metrů ze zhruba konce 18 století." Po vzoru Olomouce či Přerova. Umístěn by byl na Pernštýnském náměstí.

A ostrůvek na městském rybníku v Drozdovicích. Sloužil by mimo jiné jako bezpečné místo ke hnízdění vodního ptactva, především labutí.

Labutě na prostějovském rybníku. Ilustrační foto
Policie vyšetřila smrt labuťátek. Nezjistila, že by se jednalo o trestný čin

Ambiciózním a pozoruhodným projektem je pak plán na vydláždění cestiček, které si vyšlapali lidé jako zkratky. Prostě upravit pěšinky, které leckde mohli navrhnout už od počátku architekti, ale neudělali to. Buď to z různých důvodů nešlo nebo je to nenapadlo: spojnice Kauflandu a Okružní ulice, Lidlu a Újezdu, cestička u Kaska, v Dolní, na Joštově náměstí, stezka mezi Finskou a Plumlovskou, Wolkerovou a Lidickou…

Hlasování v dubnu

Projektů je celkem dvacet a podalo je 14 obyvatel Prostějova. Více než jeden předložili čtyři. K vidění jsou jejich nápady na stránkách provozovaných městem. Jakmile budou projekty vybrány, postoupí do fáze hlasování, na což je vyhrazen měsíc duben. Hlasovat bude možné elektronicky a pak také prostřednictvím anketního lístku. Každý, kdo má trvalé bydliště v Prostějově a je mu víc než patnáct, může využít dva kladné hlasy a jeden záporný. Své hlasy smí dát různým projektům nebo jen jednomu.

"Z minulého ročníku míří k realizaci šest námětů, z toho dva byly realizovány v roce 2023. V prvním ročníku byly podpořeny čtyři, z toho tři jsou plně zrealizované," informuje vedení prostějovské radnice.

Třeba dvě hřiště

Co už díky participativnímu rozpočtu v Prostějově máme? Třeba workoutové hřiště na náměstí Spojenců nebo discgolfové hřiště v Kolářových sadech.

Prosadit myšlenku ale nebylo zrovna snadné. O možnosti, že by se lidé přímo podíleli na rozvoji Prostějova a s jejich nápady je třeba počítat v rámci rozpočtu, se v Prostějově mluvilo od roku 2015. Dřívější zastupitelstva na participativní rozpočet neslyšela. Na tom, že se situace změnila, odvedli značnou práci opoziční poslanci. Letos je projekt uprostřed třetího ročníku.

Co je to participativní rozpočet:

Radnice v konkrétním městě, obci vyčlení část peněz z ročního rozpočtu a ty se investují do realizace návrhů, které dávají jeho obyvatelé na to, co by se mělo/dalo ve městě v následujícím roce vylepšit. Jedním z původních cílů bylo, aby se při tvorbě těchto návrhů setkávali obyvatelé a představitelé města na veřejných diskusích. Společné návrhy pak předkládají k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je hlasování obyvatel o tom, které návrhy má samospráva uvést v život, postavit, vybudovat.