Právníci města i místostarosta Jiří Pospíšil (ODS) tvrdí, že pozice města se tímto dokumentem posílí. Kdo je zodpovědný za vytvoření a doporučení ke schválení původní, podle všeho nevyvážené smouvy z roku 2010, členům sboru nesdělili.

Stejně tak mlčeli i ohledně toho, proč dovolili, aby Manthellan na pronájmu tržnice vydělával bez péče 200 tisíc korun ročně.

Olomouckému investorovi radnice navrhla v dodatku smlouvy ošetřit dvanáct bodů. Souhlasil s půlkou z nich.

„Důležité je, že Manthlellan je ochoten poskytnout čas městu do konce letošního roku pro rozhodnutí o případném využití pozemků třetí etapy pro kulturní dům nebo tržnici,“ nechal se slyšet místostarosta Pospíšil. Pozemky třetí etapy leží pod stávající tržnicí za kostelem Povýšení svatého Kříže.

„Pro společnost Manthellan se situace nijak nemění a my dále intenzivně pracujeme na projektu,“ vzkázal mluvčí olomouckého investora Juraj Aláč.

Kde bude stát společenský sál?

Radní před nedávnem zveřejnili možnou podobu nového kulturně – společenského centra, které chce město postavit za peníze z obecní pokladny. Neřekli však, kam je umístí.

„V půli roku dáme občanům možnost vyjádřit se k této otázce,“ slíbil starosta Miroslav Pišťák (ČSSD).

Jak dopadne územní plán?

Právě v létě se bude opakovaně veřejně projednávat nový územní plán města. Jeho navržená podoba se usedlíkům loni příliš nezdála. Městem angažovaní brněnští architekti totiž například PRIOR na náměstí T.G. Masaryka zvolili jako místo pro kulturu, Lidl na Újezdě jako plochu pro bydlení. V Jezdeckých kasárnách mohl být dle jejich mínění park.

Lokalitu Kaska pak architekti označili za místo komerčních aktivit.

„Šlo o jednoznačný záměr, který se projednával ještě dřív, než samotný územní plán. My jsme dostali podklady řešit to tímto způsobem,“ vysvětil architekt Jakub Kynčl.

Stávající územní plán nabyl platnosti před zhruba sedmnácti roky. Dle místostarosty Zdeňka Fišera již nesplňuje podmínky rozšíření obytné zástavby, vzniku nových komerčních ploch, sportovišť a zeleně. Nový územní plán má určit podobu rozvoje města na dvě, tři desetiletí.