„Povstaňte,“ vyzvala ve středu odpoledne žalobce Jana Navrátila na jedné straně a zástupce města Prostějova a olomouckého investora (Manthellan) na straně druhé soudkyně prostějovského okresního soudu Dana Malechová:

„Vyslechněte rozsudek jménem republiky. Žaloba se zamítá.“

Aktivista Jan Navrátil napadl u soudu smlouvu o smlouvách budoucích, kterou loni uzavřela radnice s firmou Manthellan. Dokument vymezovat rámec budoucích aktivit v lokalitě Společenského domu (Kasko) v Komenského ulici.

Firma jej chce zbourat a na uvolněné ploše vybudovat do roku 2015 velkou obchodní galerii s podzemními garážemi.

Navrátil upozornil, že obsah smlouvy o smlouvách budoucích nebyl před podpisem řádně zveřejněn. Dokument podle něj postrádal jednu z hlavních podmínek výběrového řízení na řešení Kaska a jeho okolí. Šlo o vybudování společenského sálu pro nejméně 500 lidí.

Soudkyně Dana Malechová se ale smlouvou nezabývala. Žalobu odmítla, protože ji podal „pouze“ obyčejný Prostějovan.

„U žalobce postrádám věcnou legitimizaci,“ řekla s tím, že Navrátil není zástupcem ani jedné ze smluvních stran, ani dotčeným vlastníkem nemovitostí v okolí Kaska, natožpak investorem soutěžícím o tuto lukrativní plochu.

Připojení Prioru neprošlo

Plochu Kaska a okolí chtěly získat firmy Manthellan, Crestyl a Prior. Odborníci, rada města a následně i zastupitelé vybrali jako nejlepší návrh Manthellanu.

K Navrátilově žalobě se před časem připojil Prior. Soudkyně Malechová ale přistoupení firmy odmítla se zdůvodněním, že aktivista se takto snažil obejít právě onu věcnou legitimizaci.

„Společnost Manthellan je s výsledkem spokojena, přestože si uvědomuje, že tato záležitost nejspíš ještě ukončena není,“ nechal se po vynesení rozsudku slyšet Karel Šturm, advokát Manthellanu.

Žalující má zaplatit výdaje

Stejně jako právnička města Alexandra Klímková věří, že pokud by soud řešil také napadenou smlouvu či další procesní kroky kolem prodeje Kaska a jeho okolí, neseznal by nic, co by bylo v rozporu s legislativou.

„Nyní se poradíme, jak co nejúčinněji postupovat dál. Soud se musí zabývat uzavřenou smlouvou,“ vzkázala Jana Zwyrtek Hamplová zastupující Jana Navrátila.

Ten má zaplatit soudní výdaje, které mohou představovat až dvacet tisíc korun. Rozsudek nenabyl právní moci, lze se vůči němu do patnácti dnů od obdržení odvolat.

close zoom_in

VŠE KE
KAUZE KASKO NAJDETE ZDE