„Stavební úřad nemohl rozhodnout jinak. Odbor správy majetku města v Prostějově totiž změnil své původní souhlasné stanovisko na nesouhlas,“ informoval šéf prostějovského stavebního úřadu Jan Košťál.

Podle něj opřel odbor správy majetku své rozhodnutí o usnesení městské rady. Ta schválila jiný způsob řešení dopravního napojení navrhované stavby, než jaký obsahovala projektová dokumentace.