Na něm se totiž projednávala změna územního plánu, kterou zastupitelstvo nakonec schválilo dvaceti hlasy z možných pětatřiceti.

Na ploše současného společenského centra bude tedy napříště označení komerční plocha místo kultura.

„Zajímalo by mě, kde se budou pořádat plesy a velké společenské akce,“ zeptal se v diskuzi radních zastupitel Josef Augustin.

„Můžeme si dovolit postavit jen to, na co budeme mít,“ odpověděl mu radní Zdeněk Peichl. Vyvstala tedy otázka, proč vůbec „kasko“ bourat.

Kupecké počty

„Do budovy se léta neinvestovalo, protože se čeká její konec. Náklady na opravu se pohybují minimálně ve výši dvaceti milionů korun, roční ztráta při provozu je přes dva miliony,“ odpověděl místostarosta Pavel Drmola. Jak vyplynulo z dalšího jednání, stavba nového centra by přišla asi na sto dvacet milionů. Kdyby jej postavil někdo jiný a město si jej pronajímalo, byl by nájem asi osm milionů.

„To je však jen čistý nájem, k tomu je třeba připočítat nejméně dva miliony za energie a také náklady na někoho, kdo jej bude provozovat, takže se dostáváme asi na dvanáct milionů,“ vypočítal Drmola při obhajobě nutnosti stavby nového centra.

Otázkou také zůstává, jak by tuto pronajatou budovu město využilo.

„Nebudou tam prostory, které bude možné komerčně pronajímat, tak jako se to děje dnes. Takže kromě deseti plesů nebo dalších velkých akcí by bylo využití problém,“ prohlásil radní Peichl, který rovněž pevně stojí za myšlenkou výstavby nového centra.

Lidé versus radnice

Úterní rozpravou však jen zastupitelé hasili to, co způsobili svou nedbalostí při zasedání před dvěma měsíci. Tehdy totiž odhlasovali smlouvu o prodeji pozemků jednomyslně. Málokdo z nich ji však četl. Našli se však lidé, kteří to udělali a všimli si, že se ve smlouvě o velkém sále nemluví. Vznikla proto občanská iniciativa, která se rozhodla sál pro město zachránit.

„Chceme se pokusit o pozastavení smlouvy předběžným opatřením soudu z důvodu procesních vad. To stojí pět tisíc korun a soud jej v případě oprávněnosti nařídí do pěti pracovních dní,“ uvedl aktivista Jan Navrátil.

Peníze se skutečně při pondělním shromáždění podařilo vybrat. Zájem lidí přispět byl tak velký, že nakonec zbylo i na nájem sálu.

„Předali jsme celou záležitost právničce a teď je v běhu,“ informoval Navrátil. Podle něj už totiž ze smlouvy nemůže město vycouvat. Jediná šance je, že ji soud prohlásí za neplatnou.

Centrum by měla stavět olomoucká firma Manthellan. S ní město o podobě projektu jedná.

„Město si ponechalo flexibilitu co do rozsahu i způsobu realizace kulturního centra. Jako preferované umístění zvolilo lokalitu tržnice,“ uvedl mluvčí společnosti Juraj Aláč. Doplnil, že do konce roku 2011 se ještě může nové vedení města rozhodnout tyto pozemky neprodat a postavit zde kulturní centrum z vlastních zdrojů.

Kdo hlasoval pro změnu využití plochy z kultury na komerci?

L. Andrýsek – pro
Ing. P. Drmola – pro
Mgr. I. Hemerková – pro
F. Lizna – omluven
Mgr. M Müller – pro
Ing. Z. Peichl – pro
Mgr. Pospíšil – pro
I. Pudilová - omluvena
Mgr. J. Snášel – pro
J. Svatoš – pro
Ing. J. Tesař – pro
Mgr. V. Uchytil – pro
Ing. R. Zacpal – pro
Ing. J. Faltýnek – omluven
Ing. M. Hanák – pro
MUDr. P. Holík – omluven
Mgr. A. Mačák, MBA – pro
M. Pišťák – pro
Ing. J. Pospíšil – pro
JUDr. Ing. Pudil – pro
RNDr. A. Rašková – pro
P. Sedláček – pro
B. Sekaninová – pro
P. Smetana – pro
JUDr. J. Augustin – proti
Ing. J. Čížek – proti
Mgr. Mlčoušková – proti
PaedDr. Šlambor – omluven
Ing. V. Šmíd – proti
PhDr. V. Kolář – proti
Ing. T. Chalánek – nepřítomen
Mgr. J. Miklas – zdržel se
MUDr. P. Navrátil – zdržel se
MUDr. Pelikánová – proti
E. Zatloukalová - proti