Klasická bílá čepička, černý mundúr s knoflíky, které přinášejí štěstí, kartáče na ramenou a kolo, tak takhle už dnes kominíka uvidíte jen možná v pohádce nebo při výjimečné příležitosti.

„Mám tři syny, kominictví ale dělám jen se dvěma prvními, Petrem a Honzou. Já jsem se začal učit v roce 1971, a to díky strejdovi, který byl kominík. Ten si všiml, že jsem ´takové šplhavé´, tak jsem se tři roky učil kominíkem. Pak jsem šel na vojnu, po ní jsem pokračoval v řemesle až do roku 89," popsal, jak se dostal ke kominictví Petr Černohous starší a vysvětlil, proč se kominické řemeslo změnilo.

„V 89´ byla revoluce a v 90´ roku se zrušil okresní podnik, což byl první podnik, který se zrušil. Víceméně nám potom řekli: ´Buďto si budete dělat každý sám na živnostenský list, nebo si hledejte jiné zaměstnání!´ Většinou jsme všichni požádali o živnostenský list. Od podzimu 1990 tedy dělám soukromě," řekl Petr Černohous. close Dnes už kominíka v klasickém mundúru nepotkáte. Na fotce Petr Černohous mladší. zoom_in

Řemeslo se postupem času měnilo. Kominíci byli nejdříve řemeslná živnost, pak koncesová, nyní je to živnost volná.

„Můžeme tak dělat kominíka v celé Evropské unii. Kdybychom uměli jazyky, můžeme jezdit do Rakouska, Německa, a tak dále, ale práce máme dost u nás," přiznal Petr Černohous, že jezdí i mimo Prostějovsko.

„Jednou si nás pozval starosta Moravských Málkovic. Dokonce nechal vyhlásit rozhlasem, že přijdeme do dědiny, a kdo má zájem nechat zkontrolovat komín, musí se nahlásit," začal vyprávět Petr Černohous. „Dojeli jsme na místo a paní mi hlásí: ´Ale já už jsem zde kominíka měla, chvilku před vámi,´ zarazil se někdy před čtyřmi lety v Málkovicích Petr Černohous starší. „Šel jsem se podívat ke komínu. Vymeteno samozřejmě nic nebylo. Ptám se: ´Kolik jste za to dala?´, paní odpověděla čtyři sta.

„Hned mi to bylo jasné. Vykuk, co bydlel o dvě vesnice dál, přišel na to, že už nechodíme v kominickém a zkusil zkasírovat pár lidí," vzpomněl si na příhodu kominík.

Revize versus kontrola

Kominíků na Prostějovsku je něco okolo deseti, revizoři jsou jen čtyři. Jedním z revizorů je právě Petr Černohous starší. Ten upozorňuje na to, že si ale lidé často pletou kontrolu a revizi komínů.

„Hlavně v televizi jsou pořady, že kominíci provádí revize komínů, ale to je mylná informace. Kominík jako takový provádí kontrolu a čištění spalinových cest, což je podle nařízení podle předpisu číslo 91 z roku 2010," poučil zkušený kominík, jaký je rozdíl mezi revizorem a kominíkem. Před dvěma lety jsem složil zkoušky na revizního technika, který ale revize provádí hlavně ve třech případech," upozornil Petr Černohous. Bez revize by vám například v podstatě neměli spustit do chodu nový spotřebič (například plynový kotel apod.), u novostavby, kde je komín nebo turbokotel je potřeba výchozí revizní zpráva. Další revize se provádí tam, kde v komíně vyhoří saze a musí požární rada, po tom, co zde hasiči zasáhnou, nařídit revizi spalinových cest.

„Lidé mi volají, že chtějí udělat revizi, proto se nejdříve ptám, jestli mají nový spotřebič nebo komín na novostavbě," jinak jde totiž o kontrolu, a na ty vysílá kominík Černohous své dva syny, jelikož on sám už po střechách příliš nešplhá. Díky novým nařízením se ale změnil také rozsah kontroly komínů.

Hrdlička v komíně

„Do roku 2011 jsme vzali provaz a strojek a třeba na sídlišti Cyrila Boudy jsme vylezli na střechu a čistili a čistili komín od komína. Od roku 2011, od nového nařízení, kontrolujeme celou spalinovou cestu a kontrolujeme i kouřovody v těch bytech," říká Petr Černohous a jeho syn mu dává za pravdu, že je to někdy špatné.

„Komín netáhne, spalování je špatné a zplodiny se vrací zpět. Pak jsou případy udušení a otrávení," vzpomněli si kominíci Černohousové na případ, kdy se před pěti lety, po tom, co do komína zalétla hrdlička a zapříčila se, udusil mladý pár. Nejen únik zplodin může být životu nebezpečný, takový požár z vlastní hlouposti může vzniknout raz dva.

„Stačí hodit poleno, které na povrchu vypadá suché, ale ta voda je vsáklá ve dřevě a páry začnou dehtovat. Ten ´fajr´ si neumíte představit, je to jako lokomotiva," začal vyprávět kominík, který zná nepříjemnosti, které s sebou přináší neprovedení kontroly.

Příběh o pantátovi

„To tak jednou pantáta topil, topil, chytly mu saze a sousedi zavolali hasiče. Přijeli hasiči i s policisty, jak to teď bývá. Hasiči chtěli zprávu o provedené kontrole spalinových cest ne starší jednoho roku. Pantáta zprávu neměl, tak dostal od policajtů tisícovou pokutu za veřejné ohrožení," to ale nebylo vše, pokračoval Petr Černohous.

„Hasiči to pod dohledem nechali dohořet, a pak se to nějak šetřilo a požární rada nařídil revizi spalinové cesty. Pantáta mi pak vykládal, že zaplatil tisíc korun pokutu, mně tisíc za revizi a třináct tisíc musí zaplatit za výjezd hasičů, kteří hasili požár z pantátovy nedbalosti," představil jednu z možností, co vás může potkat, když nenecháte zkontrolovat komín Petr Černohous.

„Je šest hodin, někdy si připadám jako workoholik. Ráno zas vyrážíme, ještě budu aspoň do půlnoci házet zprávy do počítače, protože vše musíme archivovat, takže se loučíme," rozloučili se kominíci, kteří mají teď na podzim nejvíc práce.

Zprávu o revizi musí mít každá firma, kam chodí kontrola, ale po obyčejném člověku nikdo revizní zprávu nevyžaduje. Neexistuje žádný orgán, který by se zajímal o to, jestli jste si pozvali kominíka a chtěl po vás zprávu. Vše pak prochází až do doby než se něco stane. Zprávu o kontrole pak požadují hasiči i pojišťovna, která má ve smlouvě dané, že člověk musí dodržovat všechny zákony a povinné normy. Jestliže normy nedodržujete, nikdo vám pojistku nevyplatí. Další informace ohledně čištění komínů a sankcí najdete na http://www.revizaci.cz/lhuty-revizi/kominu v nařízení č. 91/2010 o kontrole, čištění a revizi spalinových cest.