Můžete uvést, jak dlouho už za pacienty do nemocnice docházíte?

"Duchovní službu v prostějovské nemocnici poskytuji pacientům, jejich příbuzným či personálu nemocnice pět let. Asi ne každý si dokáže pod pojmem duchovní služba něco představit. Jedná se o rozhovory, naslouchání, povzbuzení, četba z Bible, modlitba, doprovázení na bohoslužby konané v nemocnici, zajišťování svátostí a návštěvu kněze, všechno dle přání toho, komu je tato služba poskytována."

Jedná se spíše o individuální návštěvy, nebo s nimi rozmlouváte i v širším okruhu?

"Je to skutečně velmi individuální a záleží také na vážnosti onemocnění pacienta. Protože se často svěřují se svým nejhlubším nitrem je pro nemocničního kaplana samozřejmostí v této věci zachovat mlčenlivost."

Covidové oddělení. Ilustrační foto
Covidový optimismus na Prostějovsku: klesají počty nakažených i hospitalizací

Preferují duchovní službu spíše lidé vážně nemocní nebo věřící?

"O návštěvu nemocničního kaplana mají zájem nejen vážně nemocní pacienti, ale třeba i ti, kteří rehabilitují po úrazech na rehabilitačním oddělení. Právě oni bývají nejčastějšími návštěvníky pondělních bohoslužeb, které se konají v prostějovské nemocnici v čekárně mamografie. Stává se, že si mne volají i novopečené maminky po porodu svého děťátka z gynekologicko-porodnického oddělení, a z druhé strany také po ztrátě dítěte, tedy po samovolném potratu. Asi bych to shrnula tak, že jsou to často ti, které něco trápí, tíží a nechtějí být na těžkosti, kterými procházejí sami."

V jakém režimu můžete docházet za pacienty v nemocnici v době karantény, zákazu návštěv?

"V současné složité situaci v prostějovské nemocnici po dohodě s vedením nemocnice bylo třeba nastavit duchovní službu formou telefonického rozhovoru nebo spojení například přes Skype, WhatsApp, Viber či Messenger, aby se zamezilo dalšímu šíření nákazy covidem. V nemocnici budu osobně ve své kanceláři přítomna každé pondělí od 9 do 13 hodin a v této době mne mohou zaměstnanci nemocnice či příbuzní pacientů navštívit a využít duchovní podpory. V případě umírajícího pacienta bude na každém oddělení umožněn vstup jak nemocničnímu kaplanovi, tak knězi s vybavením potřebných pomůcek k ochraně před infekcí."

Odráží se současná situace na zájmu pacientů o návštěvu kaplanky?

"Těžko říct, jestli je v této době větší zájem pacientů o duchovní službu než v době před covidem. Každá nemoc nás staví do obtížné situace, obav, co bude dál. Ale je pravda, že u covidu je to specifické, protože se připojuje i strach z karantény, která celým rodinám může přinášet finanční ztráty, ztrátu zaměstnání a také odsouzení okolních lidí. Spíš bych řekla, že se na mne stále více obracejí nešťastní příbuzní pacientů z toho důvodu, že nemohou svého nemocného navštívit a těžko snášejí toto odloučení."

Fotbalové kluby FC Slovan Liberec a TJ Sokol Klenovice pomáhají handicapované holčičce z Prostějova. Na snímku Kateřina Piňosová s dcerou Lexinkou.
Fotbalisté Klenovic a Liberce pomáhají malé Lexince z Prostějova. Velké díky!

A co návštěvy kněžích? Mohou nyní za pacienty?

"V této době se může stát, že nebude umožněn knězi vstup k pacientovi, pokud není pacient ve vážném zdravotním stavu. O tom by měl rozhodnout ošetřující lékař. Na jaře tohoto roku si pamatuji, že byl jeden prostějovský kněz volán k těžce nemocné pacientce na oddělení Interny. Než na pokoj vstoupil, byla mu měřena teplota a byl podroben dotazům zdravotní sestry, jestli není nemocný. Poté, co kněz oznámil, že je nyní zdravý a onemocnění Covidem před časem prodělal, prosila ho zdravotní sestra o odběr na protilátky. Kněz jí samozřejmě vyhověl a personál mu umožnil návštěvu nemocné."

Bohoslužby se nyní asi v nemocnici nekonají?

"Nyní se bohoslužby v prostějovské nemocnici dočasně nekonají, ale já doufám, že po uklidnění situace se zde budou zase znovu sloužit mše svaté, stejně jako ekumenické bohoslužby."

Když porovnáte první jarní covidovou vlnu a tu současnou, v čem vidíte největší rozdíl nebo rozdíly?

"Možná se více bojíme věcí, které neznáme. Takže ve chvíli, kdy onemocníme covidem a přežijeme, tak se náš strach zmenšuje. Toto je můj názor a nedovoluji si vůbec porovnávat strach před touto nemocí na jaře a teď."

Ani vám se onemocnění covidem nevyhnulo. Jak se momentálně cítíte?

"Ano i mne postihlo výše uvedené onemocnění se středně těžkým průběhem, bez nutnosti hospitalizace v nemocničním zařízení. Protože jsem měla téměř všechny známé uváděné příznaky, mám za to, že nyní jsem schopna lépe porozumět těm, kteří nemocí procházejí. Zhruba po dvaceti dnech se již cítím lépe a budu zase k dispozici těm, kteří mne v nemocnici potřebují."

BOXÍK

MODLIDBA MARTINY STUDÝNKOVÉ
Bože, dej mi mírnost, abych přijímal(a) věci, které nemohu změnit, odvahu, abych měnil(a) věci, které mohu změnit, a moudrost, abych jedno od druhého rozlišil(a).

Nemocniční kaplanka Martina StudýnkováZdroj: Nemocnice AGEL Prostějov
„Obraz po mé pravici se nazývá obraz Božího milosrdenství mám ho ve své kanceláři a míváme ho pověšený na zdi i při katolických bohoslužbách, protože jsem přesvědčená, že neexistuje člověk, který by Boží milosrdenství nepotřeboval,“ říká Nemocniční kaplanka Martina Studýnková. Foto: Nemocnice AGEL Prostějov