Už třetí rok dochází za pacienty i během vánočních svátků a právě v tomto období více než jindy vnímá potřebu druhých nebýt sám.

„O Vánocích na pacienty více doléhá pocit osamocenosti, protože tyto svátky jsou spojené se setkáním v rodinném kruhu. Pacient však nemůže nikoho navštívit, a tak jen očekává, jestli za ním někdo přijde, což může být deprimující," popisuje Martina Studýnková, která se stejně jako jindy snaží přivést i v tomto období pacienty na jiné, pozitivní myšlenky.

„Teď před Vánoci zdobím nemocniční pokoje větvičkou chvojí a jmelí, a pacienti z toho mají očividně velkou radost. Pak společně vzpomínáme na to, jak slavili vánoční svátky doma, jaké byly jejich zvyklosti a rodinné tradice, připomínáme si pravý smysl Vánoc. Hromadně pak v nemocnici organizuji ve spolupráci s pěveckým sborem Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově třeba zpívání koled," dodává Martina Studýnková.

Podle preferencí nabízí pacientům také čtení životních příběhů nebo Bible. U věřících je samozřejmostí modlitba a zajišťování svátostí podle jejich náboženských zvyklostí.

Navštěvovat pacienty dochází nemocniční kaplanka jak v předvánočním období, tak i mezi svátky. Přímo na Štědrý den je pak k dispozici na telefonu.

„Pokud je potřeba, může se na mne pacient, příbuzný, nebo zdravotnický personál obrátit kdykoliv," říká Martina Studýnková.

Pacienti totiž nejsou podle ní zdaleka jediní, kteří potřebují podporu a pochvalu.

„Mám radost, když vidím, že se podařilo nějakého člověka, který musí být přes svátky v nemocnici, zbavit strachu, pochybností, neklidu a naplnit ho novou nadějí. Stejně tak mne ale potěší i to, když se podaří povzbudit ošetřující personál, který má skutečně náročnou práci," uzavřela Martina Studýnková.