„Je to finančně náročná akce a my ji můžeme realizovat jen tehdy, pokud se nám podaří získat prostředky z programu ministerstva vnitra Partnerství,“ uvedl místostarosta Vlastimil Uchytil s tím, že jedna moderní kamera přijde zhruba na sto padesát tisíc. Podle místostarosty Aloise Mačáka se město tímto systémem podílí na ochraně majetku a bezpečnosti občanů.