Připomínka obětí holocaustu se objeví před domy, ze kterých byli lidé nedobrovolně vystěhováni a posíláni do koncentračních táborů.

Z drtivé většiny se jednalo o židovské občany, kteří byli masově vražděni kvůli svému rasovému původu.

Stolpersteine nebo také Kameny zmizelých budou uloženy v ulicích Křížkovského, Erbenova, Kostelní, Rejskova a Partyzánská.

"Kameny zmizelých se nacházejí ve stovkách evropských i českých měst. Například v sousední Olomouci jsou jich přes dvě stovky. V Prostějově bude v průběhu příštího roku umístěno prvních deset," říká prostějovský primátor František Jura a s důrazem doplňuje:

"Jsem přesvědčen, že připomínat si naše někdejší spoluobčany, kteří se stali oběťmi nacistické nenávisti a vraždění, je zejména v dnešní době, naší morální povinností."

prostějovský primátor František Jura
Prostějov má rozpočet na rok 2019. Město půjde do mínusu

Spolek Hanácký Jeruzalém zveřejnil svůj záměr umístit Kameny zmizelých v prostějovských ulicích již dříve. Chyběl pouze oficiální souhlas radnice.

"Se spolkem Hanácký Jeruzalém jsme uzavřeli smlouvy o souhlasu s umístěním, protože kameny budou pokládány do chodníků v majetku města. Souhlasné stanovisko vydalo i oddělení památkové péče," potvrdil první náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Před tímto domem prostějovské v Křížkovského ulici mají být osazeny Kameny zmizelýchZdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

řed tímto domem prostějovské v Křížkovského ulici mají být osazeny Kameny zmizelých. Autor: Deník/Zdeněk Vysloužil

Vzpomínka i na zavražděnou čtyřletou Evu 

Připomínky v podobě kostky v chodníku o rozměrech třikrát deset centimetrů s mosazným štítkem se dočkají Jindřich Mayer, Josefina, Stella, Ruth a Fanni Brennerovy - všichni povražděni v Malém Trostinci.

Dále Pessel Brennerová, která zemřela v Terezíně. Pavel Gelb, jehož mladý život skončil v sedmi letech v Osvětimi, stejně jako život tříleté Esther Friedmannové.

Kámen zmizelých bude uložen i za čtyřletou Evu Gottlobovou a sedmiletého Pavla Gottloba, zavražděné v Malém Trostinci.

"Jsem rád, že město Prostějov vyšlo iniciativě našeho spolku vstříc. Rádi bychom v projektu pokračovali i v dalších letech," doplnil předseda spolku Hanácký Jeruzalém Michal Šmucr.

Jaromír Vykoukal pravidelně přednáší v prostějovské knihovně. Tentokrát se věnoval československo-maďarské válce v roce 1919.
Nechali jsme si vnutit, že jsme národ Švejků, tvrdí Jaromír Vykoukal

CO JSOU KAMENY ZMIZELÝCH
Kámen zmizelých je malá čtverhranná dlaždice z betonu s hranou vždy deset centimetrů, zakončená mosaznou destičkou nesoucí text. Kameny umělec většinou sám integruje do dlažby před posledním bydlištěm oběti. K obětem nacismu umělec počítá pronásledované skupiny, jako jsou Židé, Sinti a Romové, političtí nepřátelé, homosexuálové, příslušníci odboje, oběti eutanázie, Svědkové Jehovovi a další.