Bohoslužby o vánočních svátcích v Prostějově

středa 24. prosince, Štědrý den

Povýšení sv. Kříže
16 hodin: mše svatá pro děti s živým betlémem
21 hodin: mše svatá „v noci"
24 hodin: půlnoční bohoslužba slova

Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
15 hodin: bohoslužba pro děti
21 hodin: mše svatá „v noci"

Sv. Petr a Pavel
22 hodin: mše svatá „v noci"

U Milosrdných bratří
24 hodin: půlnoční mše svatá

Sv. Cyril a Metoděj
16 hodin: mše svatá pro děti

Sv. Josef (Krasice)
23 hodin: mše svatá „v noci"

U sv. Anny
22 hodin: bohoslužba slova

Sv. Florián (Držovice)
23 hodin: mše svatá „v noci"

čtvrtek 25. prosince, Narození Páně – Boží hod vánoční

Povýšení sv. Kříže
14–18 hodin: betlém – otevřený kostel
7.30, 10.30 hodin: mše svatá

Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
9 hodin: mše svatá
14–16 hodin: kostel otevřen

Sv. Petr a Pavel
9, 18 hodin: mše svatá
14–16 hodin: kostel otevřen

U Milosrdných bratří
10 –12 hodin: betlém – otevřený kostel
10 hodin: mše svatá

Sv. Josef (Krasice)
17 hodin: mše svatá

Sv. Cyril a Metoděj
9 hodin: mše svatá
10 hodin: zpívání u jesliček
14.30–16.30 hodin: kostel otevřen

pátek 26. prosince, sv. Štěpána

Povýšení sv. Kříže
14–18 hodin: betlém – kostel otevřený
7.30, 10.30 hodin: mše svatá

Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
9 hodin: mše svatá
14–16 hodin: kostel otevřen

Sv. Petr a Pavel
9, 18 hodin: mše svatá
14–16 hodin: kostel otevřen

U Milosrdných bratří (stejně i 29. 12. a 30. 12.)
10–12 hodin: betlém – kostel otevřen

Sv. Cyril a Metoděj
9 hodin: mše svatá
14.30–16.30 hodin: kostel otevřen

středa 31. prosince

Povýšení sv. Kříže
17 hodin: díkůvzdání za uplynulý rok