„Aktuálně je ve vojenských lesích patřících pod divizi Plumlov evidováno přibližně 780 hektarů holin. Zajímavé je, že v běžných letech plánovaných těžeb je to asi jen čtvrtina této rozlohy,“ osvětlil Jan Sotona, tiskový mluvčí společnosti Vojenské lesy a statky ČR s tím, že na těchto vykácených úsecích bude provedena umělá obnova lesa v jarním a podzimním období roku 2019.

Všechno zlé je pro něco dobré

„V zásadě zde platí staré pořekadlo, že „všechno zlé je k něčemu dobré,“ protože v rámci této masivní výsadby vyvolané kalamitou významně urychlíme dlouhodobě probíhající změnu dřevinné skladby ve vojenských lesích v regionu,“ uvedl mluvčí Sotona.

Tři čtvrtiny by v nové výsadbě měly tvořit buk, dub, lípa a další meliorační dřeviny, smrk bude vysazován víceméně jen jako přípravná a pomocná dřevina ve smíšení s ostatními sazenicemi.

Přes 50 % listnáčů

I městské lesy trápí rozsáhlá těžba. Obnova lesa zde probíhá standardním způsobem.

„Ve většině se jedná o umělou obnovu. K produkci sazenic lesních dřevin nám slouží vlastní provoz pro pěstování sazenic,“ uvedl Tomáš Vrba, jednatel společnosti lesy města Prostějova s tím, že již dlouhodobě mění v městských lesích dřevinnou skladbu za větší podíl listnatých druhů.

Poslední tři roky tento počet přesahuje 50% všech vysazených kusů.

„Tam ,kde to situace dovolí se snažíme využívat i přirozenou obnovu lesa,“ uzavřel jednatel Vrba.

A můžete si vytěžené dřevo koupit pro vlastní potřebu? Odpověď na tuto otázku přineseme v posledním díle našeho seriálu.