Přibližně čtyři stovky stromů zmizí z příkopů a krajnic podél silnice vedoucí z Bedihoště za Obědkovice. První kmeny už padly. Důvody ke kácení jsou hned tři, mimo jiné bezpečnostní. Likvidaci povolily obecní úřady příslušných vesnic. Impulsem pro kácení byla žádost Dopravního inspektorátu v Prostějově podaná u Krajského úřadu Olomouckého kraje.

„Pokud je na krajnici překážka, musí být odstraněna,“ vysvětlil šéf inspektorátu Jiří Procházka. Stromy lemující silnici ve zmíněném několikakilometrovém úseku totiž ve většině případů rostou na té straně příkopy, která přiléhá k vozovce. To je první důvod pro odstranění dřevin, jejichž vzdálenost od silnice neodpovídá normě.

Dalšími hledisky jsou bezpečnost silničního provozu a zdravotní stav stromů. „Některé stromy jsou ve špatném stavu, případně ještě nakloněné nad silnici. Už dřív jsme nechali skácet třiadvacet uschlých stromů,“ poznamenal starosta Čehovic Milan Smékal s tím, že od silnice v katastru Čehovic zmizí stovka jabloní.

Všechny obce, kterých se zásah do veřejné zeleně týká, přislíbily náhradní výsadbu. „Za každý padlý strom vysadíme tři nebo čtyři nové. Ale ne k silnici. To by musely růst pět metrů od ní a tam už jsou soukromé pozemky. Sázet budeme v obci,“ vysvětlil starosta Smékal.

Stromy rostoucí na krajnicích navíc narušují konstrukci silnice. Projekt kraje proto počítá se zpevněním krajnic a jejich podloží. „V délce zhruba devíti kilometrů počítáme také s odfrézováním povrchu a položením nového asfaltového koberce,“ přislíbil lepší kvalitu vozovek mezi obcemi Petr Dlabal z oddělení investic Krajského úřadu Olomouckého kraje.