Kácení by totiž razantním způsobem změnilo vzhled krajiny. Obce, kterých se likvidace stromů týká, nyní čekají na posudek odborníků. Podle projektové dokumentace z roku 2006 na opravu zhruba devítikilometrového úseku vozovky měli stavebním pracím ustoupit pouze stromy u plánovaných nástupních ostrůvků autobusových zastávek.

Prostějovský Dopravní inspektorát s odvoláním na bezpečnost provozu a nedostatečnou vzdálenost stromů od vozovky požadoval vykácet všechny stromy, které rostou na přilehlé straně příkopu.

Z obou stran komunikace tak mělo zmizet na 450 stromů. Některé narušují povrch komunikace a jsou překážkou pro zpevnění krajnic a jejich podloží.

„Pokácením čtyř set padesáti stromů by došlo k negativnímu dotčení krajinného rázu. K tomu vydáme závazné stanovisko,“ uvedla Libuše Plevová z odboru životního prostředí Městského úřadu v Prostějově. Do té doby Krajský úřad Olomouckého kraje jako investor opravy silnice požadavek na kácení stromů pozastavil.

„Kácení už začalo na třech úsecích. Dohodli jsme se, že do doby, než se vyřeší krajinný ráz, mohou obce pokračovat v kácení pouze v nezbytných případech, jako jsou místa pro zpomalovací vjezdové ostrůvky do obcí nebo zálivy pro autobusy,“ vysvětlil Bohuslav Víša z oblastního inspektorátu inspekce životního prostředí v Olomouci.

Na posudek vlivu na krajinný ráz čeká i obec Klenovice na Hané

„Vydali jsme rozhodnutí na vykácení padesáti dvou stromů vesměs ve špatném zdravotním stavu. To je nyní pozastavené,“ sdělil starosta Klenovic Stanislav Cetkovský, jemuž ve výběru stromů dala za pravdu nedávná vichřice Emma. Sama se postarala o čtyři z navržených nemocných kusů.

Rekonstrukci silnice, která má být hotová dokonce letošního roku, by nemělo ohrozit rozhodnutí ministerstva životního prostředí o dřívějším ukončení období vegetačního klidu. To je pouze doporučenou dobou pro kácení dřevin.

Náhradní výsadba je součástí rozpočtu stavby. O jejím rozmístění rozhodnou obce. „Uvažujeme o vysazení mladých vzrostlých stromů mezi cyklostezku a stávající komunikaci,“ poznamenal starosta Klenovic.