Jak Vás napadlo pořádat akci s lidmi, kteří se zabývají již téměř zapomenutými řemesly?

Když jsem začal budovat v Čechách pod Kosířem muzeum historických kočárů, chtěl jsem, aby nejen chodili návštěvníci, ale aby byla řemesla vidět. Jednotliví řemeslníci se musí poznat, aby jejich um neupadl v zapomnění. Z těchto důvodů jsem začal vymýšlet svátek řemesel, který je mezinárodní a jedinečný v Evropě.

Proč název Josefkol? Co to znamená?

Jsem věřící člověk a nebýt víry, tak dnes ani muzeum nestojí. V souvislosti s vírou jsem chtěl vymyslet název, který bude znát celý svět, aby se pamatoval ve všech jazycích a hlavně, aby se název nemusel ani překládat. Patron mého řemesla je Svatý Josef. V Kostelci na Hané stojí na křižovatce jeho socha, kolem níž jsem jezdil celý život. A pokud k jeho jménu připojíme slovo kolo, a kolo je vynález celosvětového významu, tak dostaneme název Josefkol.

Mluvil jste o mezinárodním významu, kdo ze zahraničí o víkendu do Čech pod Kosířem přijede?

Od druhého ročníku sem jezdí delegace z Rakouska. Minulý rok tady byli Poláci a letos mají přijet řemeslníci z Vídně, pozvali jsme i ředitelku schönbrunnského muzea. Plakáty jsme posílali také do Německa, do Anglie nebo do Španělska. Odtud se nám ozvala restaurátorská dílna, která opravuje kočáry pro Anglii a Ameriku. Pokud to vyjde, věřím, že přijedou, a budeme moci srovnávat, jak se dělají věci u nich a jak u nás.

To je početné evropské zastoupení. Jak je to s řemesly v těchto zemích?

Celý svět má problém s tím, že ubývá řemesel. Je to dáno dobou a moderními vymoženostmi jako jsou počítače, televize nebo automobily. V těchto zemích se věnuje určitý počet lidí řemeslům na dost vysoké úrovni a je krásné, že v každé zemi je jiný postup práce. Ale úžasné je, že výsledek zůstává stejný.

V čem se postupy řemeslníků liší?

Jsou to technologie. Zpracování oceli, opracování dřeva, úprava látek. Samotný kočár ale není jen o jednotlivých devatenácti řemeslech, které se na výrobě podílejí. Všechno to musí spojovat jeden člověk, který koordinuje všechna řemesla. Kdysi se mu říkalo kočárník. On musel upozornit čalouníka, kde má chybu, kováře, kde je potřeba něco dotáhnout. Kočárník byl takový expert, který určoval, co a jak nakonec bude. A takto šla i móda, protože každých padesát let se kočáry nějak vyvíjely. V roce osmnáct set byl trend zavěšovat kočáry na řemeny, o padesát let později pokládaly kočáry na pružná pera. Řemeslníci u ponků nebo výhní dělali svou práci pořád, ale kočárník jim řekl, tady bude drážka, tady bude řezba nebo tohle železo bude více ohnuté nebo vytáhlé.

Devatenáct potřebných řemeslech potřebných pro výrobu kočáru. Které to jsou?

Pracovali na nich sedláři, kováři, umělečtí kováři, pasíři, lampáři, čalouníci, lakýrníci, malíři, skláři, koláři, karosáři, bylo jich prostě hodně. Takhle si na všechny ani nevzpomenu.

Kdo jsou dnešní koláři a kočárníci?

Jsou to poslední mohykáni, kteří dokážou kolem kočárů něco udělat. V republice jsou snad poslední dva čalouníci kočárů. My využíváme staré technologie, které dnešní kováři nebo čalouníci ani neznají. Podařilo se mi za čtyři roky, co se Josefkol pořádá, vytvořit skupinu složenou z vynikajících řemeslníků. Myslím si, že jsme schopni postavit úplně nový kočár, ale neděláme to, protože takový kočár nemá duši. Proto máme v muzeu kočáry, které jsou plně restaurované, ale i takové, které jsou z velké části v původním stavu.

Máte vedle muzea i nějakou jinou práci nebo vás muzeum živí?

Jsem vyučený instalatér. V mezičase, když je prostor, dělám v tomhle oboru. Muzeum si na sebe ještě nevydělá, to bychom museli mít větší návštěvnost, ale nikdy nešlo o to, jestli budeme mít sto nebo deset tisíc návštěvníků. Muzeum vzniklo jako památka pro další generace. Pokud budu já živ a zdráv, tak se vždycky postarám o to, aby všechno v muzeu fungovalo.

V programu Josefkolu zvete na velkoplošnou projekci řemesel. Co si pod tím můžeme představit?

Půjde o hodinové vystoupení, je to rarita. Chtěl jsem nějakým způsobem do dění vtáhnout mladou generaci, která jinak o řemesla nemá zájem. Pokud mladí narazí na člověka u ponku, tak ho minou. Když ale sehrajeme scénu, při níž lidé uvidí během hodiny celou škálu řemesel a jak se věci dělaly v určité posloupnosti jako v krátkém filmu a navíc v doprovodu hudby, pak to vyvolá emoce. A mladí si třeba řeknou, to by mě bavilo mít takového koníčka. Je jediná cesta, jak řemesla zachovat.

Je něco v programu Josefkolu, na co byste chtěl obzvlášť pozvat?

Letos poprvé budeme mít ozvučenou scénu. Bude to jako v koloseu, proti sobě budou najíždět koně, křižovat se a vše navíc doprovodí komentář.

MARTIN LAŠTŮVKA

VÁCLAV OBR

Václav Obr se narodil 11. července 1967 v Prostějově.

Vystudoval obor instalatér-topenář na učilišti v Olomouci.

Několik let pracoval v Hanáckých železárnách.

Závodil v kulturistice za Prostějov, ale po Sametové revoluci, kvůli vstupu chemie do sportu, jak sám říká, od kulturistiky odešel.

Zdůrazňuje to, že je věřícím člověkem.