„Expozice představí šlechtický rod Silva Tarouců. Rozšíříme ji na všechny místnosti prvního patra jižního křídla,“ uvedl ředitel Vlastivědného muzea Břetislav Holásek s tím, že chybět nebude například přírodopisná výstava vztahující se k zámeckému parku, který fungoval jako arboretum, podobně jako na dalším sídle Silva Tarouců v Průhonicích u Prahy.

„Otázkou je, do jaké míry budeme prezentovat osobnost malíře Josefa Mánesa. Jako součást taroucovské expozice sem nepochybně patří. Uvažujeme o samostatné malé expozici v některé z příštích etap, limitující je totiž kromě zájmu veřejnosti také možnost kvalitního zabezpečení vzácných obrazů,“ prohlásil Holásek.

Srostlík se přesune do hájenky

Ze zámku definitivně zmizí galerie Miroslava Srostlíka.

„Jméno Srostlík už nemá pro příště na zámku figurovat. Minidílnu a miniexpozici se chystám otevřít v hájence na okraji zámeckého parku. Na zámku už se budu pohybovat jen jako člen občanského sdružení Letokruhy,“ naznačil sochař.

Galerie Letokruhů se přesune do severozápadního nároží zámku.

„Chceme přes zimu udělat pár akcí pro veřejnost jako jsou třeba adventní koncerty. To ale záleží na dohodě s firmou, která bude rekonstrukci zámku provádět,“ uvedl předseda Letokruhů Josef Sýkora.

Centrum řemesel

Podle jeho představ by se Čechy mohly stát důležitým centrem tradičních řemesel.

„Pracuji v oblasti značení regionálních produktů. To je celoevropská záležitost. Správní regiony se většinou snaží, aby měli certifikovaní řemeslníci a výrobci nějaké centrum, kde se mohou setkávat nejen mezi sebou, ale hlavně s veřejností. Bylo by pěkné, kdyby pro Olomoucký kraj vzniklo takové centrum právě tady,“ uvažuje Sýkora.

Severozápadní nároží není však pro Letokruhy zřejmě poslední štací. V případě, že se najdou peníze i na rekonstrukci těchto prostor, čeká galerií další stěhování.

Park zůstane otevřený

Dobrou zprávou je, že po celou dobu rekonstrukce zůstane park otevřený veřejnosti.

„Získali jsme peníze na jeho revitalizaci, takže je možné, že firma, která bude kácet nebo prořezávat stromy, krátkodobě nějakou část ohradí. Stejně jako stavbaři, když budou třeba navážet materiál. Uzavře se i část kolem oranžerie, ale na provoz parku tato omezení nebudou mít podstatný vliv,“ prohlásil ředitel muzea Břetislav Holásek. (pam)