Radnice tyto nemovitosti nabízí za necelých devětačtyřicet milionů korun. Chce, aby tam investoři vybudovali obchodně-společenské centrum s garážemi, jež nenaruší architektonický ráz místa.

„Jména zájemců jsme zjistili včera odpoledne po otevření obálek s nabídkami urbanistického řešení tamní lokality,“ uvedla odpoledne Danuše Pelikánová, zastupitelka Strany zelených.

Uvedla, že obálky budou znovu zapečetěny.

„Otevře je až hodnotící komise, která bude ustanovena pátého května,“ informovala.

Hodnotící komisi zvolí městská rada

Kdo ji vybere, kdo v ní bude a kdy se rozhodne o nejlepší nabídce?

„Komisi zvolí městská rada na základě vyjádření jednotlivých politických klubů. Zasednou v ní odborníci, politikové i laická veřejnost. Předpokládám, že půjde o skupinu tak do deseti lidí. Která z firem zvítězí, se jejich management a Prostějované dozví zhruba do konce května,“ odpověděla prostějovská místostarostka Alena Rašková (ČSSD).

Další prostějovský místostarosta Vlastimil Uchytil se vyjádřil, že by termín raději prodloužil a rozhodování nechal spíš na odbornících.

„Jde totiž o složitou problematiku, kde názor laiků může být zavádějící,“ vysvětlil.

Dokumenty dostane v květnu k nahlédnutí veřejnost

Dokumenty z obálek chce dát v květnu veřejnosti k nahlédnutí.

„Nejspíš v jedné z kanceláří městského úřadu. Lidé budou moci jednotlivé záměry připomínkovat. Komise pak bude o jejich otázkách a podnětech diskutovat,“ předložil svůj pohled s tím, že na všem se ještě konšelé dohodnou.

„Musíme to zkrátka doladit,“ usmál se.

Společenský dům v Komenského ulici v Prostějově, vybudovaný za minulého režimu, není nijak povedenou stavbou. Je energeticky náročný, projevují se na něm jistá stavební pochybení.