Smetanovy sady, Kolářovy sady a od příštího roku i Nový park jih Okružní. S takovým nápadem přicházejí prostějovští radní. Součástí parku by měly být stromy, síť cest a stezek nebo jezírko. Rada města Prostějova odsouhlasila zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce projektu „Nový park jih Okružní“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.

„Pro vybudování parku na jihu města oslovíme šestici firem a jejich nabídky budeme posuzovat podle ekonomické výhodnosti,“ předeslal primátor František Jura a doplnil, že předmětem veřejné zakázky je výstavba nového veřejného parku v sousedství ulice Okružní, poblíž nové výstavby u ulice V Polích.

Nová odpočinková zóna by měla být dokončena na konci června příštího roku, s tím, že přípravné práce začnou nejpozději 20. listopadu letošního roku.

„Součástí parku bude nově vysazená zeleň, vybudovaná nová síť cest a stezek, zpevněné plochy, drobná architektura a umístěn odpovídající mobiliář. V novém parku nezapomínáme na řešení systému hospodaření se srážkovou vodou,“ upřesnil primátor Jura.

Důraz bude kladen především na zeleň.

„Vybudování tohoto parku a parků obecně považuji, s ohledem na životní prostředí za zcela zásadní. Je třeba co možná nejvíce posílit zelené plíce města,“ uzavřela náměstkyně primátora Milada Sokolová, která má problematiku životního prostředí, mimo jiné, ve své pracovní náplni.

Předmětné stavební a související práce a služby budou financovány z prostředků statutárního města Prostějova a z dotace Operačního programu životní prostředí. Projektovou dokumentaci vypracovala společnost Zahrada Olomouc s.r.o.. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 17 613 930,- Kč (bez DPH).