„Vypadá to tam jak z nějakého apokalyptického filmu. Bezdomovci si tam z toho udělali pěkné bydlení. Kolikrát je vidím, jak se oknem dívají na ulici. Je škoda nechat takový objekt zbourat, podle mě by určitě našel své využití. Ale možná by se jeho rekonstrukce prodražila víc, než když tam vznikne něco nového," míní Roman Král z Prostějova.

S demolicí areálu, která bude stát třináct a půl milionu korun, plánuje město začít už letos. K zemi půjdou nejprve boční křídla budovy, poté centrální objekt.

Architekt Fröml: Hlavní budova se dá zachránit

Podle architekta Františka Frömla je ale možné hlavní historickou budovu kasáren zachránit.

„Šlo by to jednoduchou rekonstrukcí bez použití drahých materiálů a bez zásahů do nosných konstrukcí a podstaty objektu. Rekonstrukce se dá realizovat po etapách a investice do první etapy nemusí být podstatně vyšší, než jsou náklady na asanaci," míní architekt, podle kterého by v kasárnách mohl vzniknout depozitář a později i další výstavní prostory prostějovského mu­zea.

„Tím se uvolní nevyhovující a nedostatečné prostory depozitáře v přízemí muzea na náměstí TGM, které na náměstí ani nepatří. Otevře se tak možnost oživení náměstí a jeho funkcí pro nejširší veřejnost. Zároveň se tím obnoví původní podloubí pod lodžií staré radnice, tedy dnešního muzea, a zpřístupní se nádherné klenuté prostory celého přízemí," vysvětlil František Fröml.

Zároveň dodal, že prostor by se dal využít i pro pořádání akcí.

„Po rekonstrukci náměstí má prostranství před muzeem sloužit pro kulturní a společenské akce. Spojení obou zařízení by přineslo novou kvalitu. Přízemí staré radnice, navazující přes obnovené podloubí na toto prostranství, by umožnilo pořádat akce i za nepříznivého počasí," míní.

Radnice argumentuje 

Radní se však brání tím, že rekonstrukce bývalého armádního objektu by se nevyplatila.

„Bývalá jezdecká kasárna už dlouhou dobu neslouží svému účelu, jsou vyklizená a chátrají. K původnímu účelu už není možné budovy využít, areál je odpojený od veškerých energetických zdrojů a jeho rekonstrukcí bychom nedosáhli žádného veřejně prospěšného cíle," uvedl náměstek primátora Zdeněk Fišer.

Bývalé armádní budovy měly ustoupit výstavbě nového multifunkčního centra. Co vojenské budovy nahradí, vedení města zatím neví.

„V územním plánu je areál označený jako plocha pro občanskou vybavenost. Můžeme zde tedy postavit multifunkční centrum, ale dalšími možnostmi jsou i domovy s pečovatelskou službou, kino, škola či malé podniky. Ty by ale nemohly rušit okolí hlukem. Zatím není nic rozhodnuto," řekl náměstek primátora Zdeněk Fišer.

Radní schválili vypsání výběrového řízení na demolici kasáren na svém srpnovém jednání. Konečné slovo však budou mít zastupitelé, kteří se sejdou příští týden.