„Postup města je v rozporu s autorským zákonem a je nutné trvat na podmínkách, za kterých město Prostějov od nás sochy převzalo. Díla mají být navrácená na původní místa ve Smetanových sadech, kde sochy byly před rekonstrukcí parku pod naší autorizací instalovány," sdělil Emil Adamec.

Ten zdůraznil, že nesouhlasí s tím, aby díla po prodání městem skončila u nových majitelů.

„Sochu Draka jsem vytvořil z odolného, tvrdého, akátového dřeva a koloroval. Toto dílo jsem ocenil v darovací smlouvě na tři sta tisíc korun. Žádám představitele města Prostějova aby naše díla vrátili zpět na původní místa, jak bylo původně dohodnuto. V případě, že město naše díla trvale odstraní nebo prodá, bych požadoval uhrazení hodnoty mého díla," dodal Emil Adamec.

Reagoval tak na zprávy v tisku, které se objevily začátkem června. Město se totiž rozhodlo některé sochy prodat.

PSALI JSME: Sochy na prodej. Prostějovská radnice se zbavuje originálních děl

Už tři zájemci

„Zveřejnili jsme záměr prodeje na webových stránkách města a zatím se nám ozvali tři zájemci. Ti by rádi zakoupili sochy Adam a Eva, Manželé a Černá Mahulena," uvedla mluvčí magistrátu Jana Gáborová.

Potvrdila přitom, že zprávu o reakci Emila Adamce radnice obdržela.

„Něco nám skutečně přišlo, zatím z toho ale není žádný výstup. Každým dopisem se však zabýváme a jinak tomu nebude ani v tomhle případě," sdělila.

Podle radnice umělec sochu městu daroval

Poukázala zároveň na to, že autoři, kteří během deseti let vytvořili na sympoziích téměř sedm desítek soch, uzavřeli s magistrátem různé smlouvy. Někteří sochaři svá díla městu darovali, jiní požadují aby případný prodej proběhl až po jejich souhlasu. Jana Gáborová sdělila, že dílo Emila Adamce patří do první skupiny.

„Odbor správy a údržby majetku města prověřil smlouvy. Pan Adamec společně s několika dalšími tvůrci daroval svou sochu městu bezvýhradně," uvedla s tím, že do konce července se tak může ozvat zájemce.

Je to složitější, než se může zdát, říká Primátor

Také primátor města Miroslav Pišťák potvrdil, že o zprávě pocházející od sochaře, ví. Zatím se však k věci podle svých slov příliš nechce vyjadřovat.

„Vím o tom, ale nejedná se o záležitost, kterou bych se teď intenzivně zabýval. Je to trochu složitější problém, než se může zdát. Dřevo každopádně podléhá rozmarům počasí a to si autoři mohli uvědomit," zmínil Miroslav Pišťák, který se tak dotkl otázky stavu děl. V některých případech už znalec doporučil zlikvidování soch. Magistrát navíc uvádí, že údržba by stála desetitisíce.

Deník se snažil získat vyjádření také od náměstkyně primátora Ivany Hemerkové, která byla ředitelkou sympozia, a manažera události Miroslava Švancary. Politička se ke zprávě od Emila Adamce s poukázáním na svou dovolenou nevyjádřila. Miroslav Švancara svůj názor poskytl.

„Je to záležitost města a sochaře," uvedl s tím, že i kvůli špatným zkušenostem s médii se dále k věci nehodlá vyjadřovat.

Mezinárodní sochařské sympozium Hany Wichterlové navštívilo za deset let více než čtyři sta tisíc návštěvníků a organizátorům se podařilo přivézt do Prostějova kumštýře z celého světa. Celkem 57 umělců z devatenácti zemí vytvořilo v průběhu deseti let 67 soch. Šest z nich tvoří památník k poctě profesoru sochařství Vladimíru Preclíkovi, čtrnáct soch v životní i nadživotní velikosti představuje tradiční betlém, který o Vánocích zdobí náměstí TGM, šest soch zdobí nádvoří plumlovského zámku a další stojí v areálu sociálních služeb. Zbylé sochy se město rozhodlo prodat.

ČTĚTE TAKÉ: Sochař Adamec chtěl být prezidentem, aby úřad zrušil a nastolil monarchii

Znění dopisu (doslovná kopie)

V Hongkongu dne 14. 6. 2015

Otevřený dopis zastupitelům města Prostějova a občanům ČR

Vážení přátelé, sochaři a občané,

Děkuji Vám za uvědomění mne na šokující postup radnice města Prostějova s našimi sochami, které jsme nezištně darovali městu v rámci mezinárodních sochařských sympozií.

Postup města je v rozporu s autorským zákonem a je nutné trvat na podmínkách za kterých město Prostějov sochy od nás sochy převzalo, aby díla byly navráceny na původní místa ve Smetanových sadech, kde sochy byly před rekonstrukcí parku pod naší autorizací instalovány. Připomínám, že sochařské sympozium v Prostějově má dlouholetou tradici, mezinárodní ohlas a význam. Sochy byly vytvořeny vybranými světovými sochaři pro toto veřejné prostranstvi před očima obyvatel města a nikoli jako zakázka pro něčí soukromou zahradu. Proto se jedná o dar městu a jeho obyvatelům. Město Prostějov jsem navštívil opět s mojí ženou Lixií rok po skončení sympozia v roce 2012 v rámci mé prezidentské kampaně. Sochy v té době ještě stály na svých původních místech.

Za sebe uvádím, že jsem do Prostějova na sympozium přiletěl z dalekého Hongkongu, (kde jsem trvalým rezidentem) a i přes vážné zranění a operaci ruky jsem vytvořil s pomocí pana Onďreje z muzea kočárů mimořádnou, barevnou monumentální sochu Draka, která má své protějsky např. v Ostravě-Plesné, Itálii. Tchajwanu, Brazílii nebo Austrálii v rámci mého globálního projektu Akupunktura Země.

Byl jsem příjemně potěšen, fascinován a spokojen s organizací a průběhem sochařského sympozia a za všechny uvedu pana M. Švancaru, jeho paní, pana Ladislava a jeho rodinu, pane Ondřeje, další přátele a milé obyvatele města Prostějova, díky nimž vznikla příjemná atmosféra sochařského sympozia, na kterém jsme spolu s našimi a zahraničními sochaři vytvořili a darovali městu naše hodnotná umělecká díla.
Touto cestou chci všem, kteří tuto příjemnou atmosféru sympozia vytvořili upřímně poděkovat.

Co se týká mne, tak moji sochu Draka jsem vytvořil s odolného, tvrdého, akátového dřeva a koloroval. Toto dílo jsem ocenil v darovací smlouvě na 300 tis. Kč.

NESOUHLASÍM aby s našimi díly takto město nakládalo. Žádám představitele města Prostějova aby naše dila vrátili zpět na původní místa jak bylo původně dohodnuto.

V opačném přípaďě, že naše dila budou trvale odstraněna nebo dokonce prodána soukromým majitelům a odvezena bych požadoval uhrazení hodnoty mého díla (v mém přípaďě 300 tis. Kč).

Předpokládám, že tento názor bude mít většina autorů soch a je v souladu s autorským zákonem.

V této souvislosti odkazuji na podobný chybný postup současných zastupitelů mé rodné obce Sedliště ve Slezsku, kde jsem uspopořádal v letech 2005 - 2006 dvě mezinárodní sochařská sympozia a založil Lašskou galerii mezinárodního významu. Současný starosta a zastupitelstvo obce nenávratně zrušilo tuto věhlasnou galerii a také sochařský park, a zastavilo v obci tuto jedinečnou tradici. Dodnes tato chyba není napravena.

Oslovuji proto širokou veřejnost aby podpořila myšlenku zachováni jedinečného mezinárodního veřejného sochařského parku v Prostějově a nedopustila jeho zánik.

Sochy byly vytvořeny pro Vás a pro zkrášlení Vašich veřejnych prostor. A takovéto nakládání s našimi a veřejnými prostředky není ničím neznámým, proto myslím, že byste se takto neměli nadále nachávat ošizovat.

V příloze přikládám petici, kterou prosím ve vlastnim zájmu podpořte a zašlete svým přátelům a známým.

Děkuji Vám za Vaši podporu.

S úctou

MgA. Emil Adamec
akademický sochař, architekt, krajinný architekt a urbanista

Hong Kong