Nejprve totiž obec Ptení odmítla odkup od města Prostějova, naposledy pak prostějovští zastupitelé už podruhé během roku zamítli návrh své kolegyně Zuzany Bartošové na oživení památky.

A navíc zazněla možnost, že by stavba přišla o památkovou ochranu.

"Podle mého názoru je označení "zámek" zavádějící. Jedná se spíše o hospodářské budovy, navíc v hrozném stavu," uvedl třeba radní Bedřich Grulich a vzácně se k němu připojili i někteří opoziční zastupitelé.

Možnost by uvítal i starosta Ptení Jiří Porteš. Zámek se i přes novou střechu postupně rozpadá, léta je nevyužívaný a plány na jeho záchranu během let zkrachovaly jeden za druhým.

"Na jednu stranu by byla budova po zbavení památkové ochrany lépe prodejná. Snáz by se sehnal kupec. Jinak hrozí, že by se zámek rozpadl sám," uvedl pro Deník starosta k zámečku tyčícím se na pahorku uprostřed obce.

Jen z mimořádně vážných důvodů

Proces by to však nemusel být jednoduchý, alespoň podle upozornění Jana Cieslara z Národního památkového ústavu.

"Prohlášení za kulturní památku může být zrušeno pouze z mimořádně závažných důvodů," upozornil Cieslar.

A odkázal na Ministerstvo kultury ČR, které o odejmutí památkové ochrany může rozhodnout. "Předmětem řízení o zrušení prohlášení věci za kulturní památku je zjištění toho, zda věc stále vykazuje hodnoty kulturní památky či nikoliv, příp. nepřevažuje-li jiný veřejný zájem," sdělila na dotaz Deníku Ivana Awwadová z tiskového oddělení ministerstva.

Ta dále označila proces za časově velmi náročný.

"Řízení o zrušení prohlášení věci za kulturní památku je z hlediska procesního ovládáno správním řádem, a to včetně lhůt. Nicméně je nezbytné do celkové lhůty započítat např. přerušení řízení, což je velmi časté a správní lhůty neběž," dodala. Město by tak mohlo čekat mnoho dalších měsíců, než by o odejmutí ochrany bylo rozhodnuto. A zámeček by dál chátral.

Promluví veřejnost?

Představitelé prostějovského magistrátu pak musí počítat ještě s jednou věcí. Zatímco se po zbavení památkové ochrany mohou ale také nemusí objevit noví zájemci o koupi, taktéž do děje promluví veřejnost.

Stalo se tak v nedávné době na Prostějovsku už dvakrát, kdy lidé projevovali nesouhlas s popíráním historické hodnoty budovy.

V prvním případě se jednalo o bývalá jezdecká kasárna v Prostějově, která ovšem v seznamu památek nefigurovala.

Kritiku si však vysloužil i Krajský úřad, který o vyškrtnutí ze seznamu památek usiloval u Bezručova domku v Kostelci na Hané. Argument pro tento krok byl přitom podobný tomu u ptenského zámku - v tomhle případě majitel chtěl mít volnější ruce při rekonstrukci objektu a úpravě jeho využití.