Samotnému koncertu ovšem předcházel krátký proslov plumlovské starostky, kde kromě vylíčení stručné historie zámku přivítala jmenovitě i několik vzácných hostů. Jeden z nich, náměstek ministra kultury Alois Mačák, potom oznámil pro Plumlov veledůležitou zprávu.

„Plumlovský zámek se nejpozději do konce roku stane národní kulturní památkou,“ prohlásil Mačák.

Představitelé Plumlova se o tento titul pro zámek snaží už několik let, díky tomu totiž bude moci město dosáhnout na opravdu slušné peníze z dotací a pustit se do náročných oprav zámku, třeba i opravy fasády směrem od nádvoří za 100 milionů.