„Nový zarybňovací plán ještě nebyl stanoven, stejně tak nejsou v této chvíli vytvořeny nová pravidla rybolovu. Tato jednání musí proběhnout v nejbližších týdnech, tedy ještě před napuštěním," sdělil Loyka s tím, že rybáře považuji za významné partnery, kteří v žádném případě nebudou postavení před hotovou věc.

„Po napuštění přehrady musí dojít k stabilizaci podmínek vodního prostředí. Až pak do ní můžeme vrátit škeble i velevruby a rybáři mohou přistoupit k zarybnění. Pokud jde o budoucí rybí obsádku přehrady, budu doporučovat zaměřit se nejen na zmiňovanou štiku ale i na candáta, aby tyto druhy mohly alespoň po určitou dobu regulovat početnost drobných kaprovitých ryb, zejména cejnů a plotic, kterých bylo v přehradě vždy velké množství. Významným bodem jednání, která nás čekají bude bezesporu i přesné stanovení množství vysazovaného kapra, nebo omezení vnadění ryb při lovu," vyjádřil se Loyka.

Střet zájmů?

Biolog podotkl, že diskuse na středeční tiskovce potvrdila, že po napuštění přehrady se okamžitě setká několik zájmů dohromady.

„Kvalita vody, rekreace, ochrana přírody, budování mokřadního biotopu, protipovodňová ochrana, rybolov a ochrana ryb," vyjmenoval Loyka.

Tyto zájmy lze dle jeho mínění sladit a nemusí být tudíž například obavy, že když vybudujeme v části přehrady u přítoku mokřad, bude to automaticky znamenat nějaká další omezení z důvodu ochrany přírody. „Nic takového se nechystá," vzkázal Petr Loyka.

Přehradu i Podhraďák čeká vápnění

Biolog doporučil před napuštěním plumlovskou přehradu vyvápnit. Povodí souhlasí a navíc zvažuje použít tento tradiční rybníkářský postup znovu i v Podhradském rybníku, který čeká oprava protékající hráze.

„Předchozí povápnění Podhradského rybníka bylo nutné. Práce byly provedeny dobře, špatný stav vody v létě loňského roku byl opět výsledkem plnění rybníka splašky, kdy k rozvoji sinic přispěl i vývoj počasí. Bidelec, Podhradský rybník a plumlovská přehrada tvoří jeden systém, který od sebe nelze oddělit," vysvětlil Loyka.

Návrat turistů

Biologický dozor Petr Loyka stejně jako při prvním vápnění Podhradského rybníku preferuje jednorázové použití vápenného hydrátu Ca (OH)2 o množství 180 až 200 kilogramů na hektar.

„Souhlasím s aplikací na dno Podhradského rybníka i přehrady," řekl Loyka, který se v souvislosti s turismem zamýšlí, že zájem o přehradu by určitě zvýšila pěkně udržovaná pláž U Vrbiček s novými šatnami, půjčovnou loděk a šlapadel, úplná rekonstrukce bývalého hotelu Zlechov, nebo cyklostezka plánovaná kolem přehrady.

„Podnikatelé i obce mohou na projekty, které se týkají rozvoje cestovního ruchu, žádat o prostředky ze zdrojů Regionálního operačního programu Střední Moravy," vzkázal případným zájemcům o dotace na středeční tiskové konferenci hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.