„Těžko se mi k návrhům vyjadřuje, protože z obrázků není patrné, jaké bude samotné technické řešení. To znamená, kudy budou chodit žáci do školy, a jak bude vypadat příjezd k tělocvičně," uvedla primátorka Prostějova s tím, že to je pro školu zásadní.

„Ale jinak návrhy vypadají opravdu pěkně. Je na nich například vidět, jak budou náhrobky umístěné ve zdi, která by měla na pietním místě stát, i jak je do prostoru citlivě zasazená včetně nové zeleně," dodala Alena Rašková.

Tylova ulice - stávající stavZdroj: Zdroj: archiv židovské obce

Vizualizace úprav bývalého židovského hřbitova - Tylova uliceZdroj: Zdroj: archiv židovské obce

Pohled z Tylovy ulice - nahoře stávající stav, dole navrhované úpravy. Zdroj: archiv židovské obce

HOVOŘÍME O REHABILITACI HŘBITOVA

Snahou Federace židovských obcí a dobročinné organizace Kolel Damesek Eliezer není obnova hřbitova s původní vysokou zdí a téměř dvěma tisíci náhrobky.

„Od začátku hovoříme o rehabilitaci hřbitova, což znamená, že této lokalitě chceme vrátit důstojnost, která podle židovské tradice náleží místu s lidskými ostatky. S tím souvisí i jednoduchá architektonická úprava místa, která zohledňuje provoz sousední školy, a náboženské principy, které například neumožňují venčit na takovém místě psy," upřesnil Tomáš Jelínek.

Plocha historického hřbitova by podle něj měla být vymezena nízkým živým plotem, parkovací místa přemístěna, asfaltové plochy osázeny zelení a některé chodníky přeloženy.

„Nalezené náhrobky, kterých je nyní osm, navrhujeme umístit uvnitř u živého plotu a větší fragmenty s čitelnými texty bychom dali do nízké zídky," doplnil Tomáš Jelínek.

Památka by rovněž měla mít i jednoduchý informační systém pro turisty.

„Myslím si, že Prostějov má díky své velmi bohaté židovské historii velký turistický potenciál, kterému možná pomůže i náš projekt," řekl Tomáš Jelínek.

Vizualizace úprav bývalého židovského hřbitova - detail stěnyZdroj: Zdroj: archiv židovské obceVizualizace úprav bývalého židovského hřbitova - detail stěny s fragmenty náhrobků. Zdroj: archiv židovské obce

NOVÉ ÚPRAVY VYRACEJÍ MÝTY

Návrh nové úpravy místa vyvrací také všechny mýty, které kolem něj kolují.

„Rozhodně nepůjde o obnovu původního hřbitova s dvěma tisíci náhrobky a cihlovou zdí. Navrhujeme vymezit historickou plochu hřbitova živým zeleným plotem v délce asi devadesát centimetrů a po dohodě s památkáři zde instalovat nalezené náhrobky, kterých je zatím osm," uvedl Tomáš Jelínek.

Někteří občané se domnívají, že v místě budou vykáceny stromy a zrušen současný park.

„My určitě žádné stromy kácet nechceme, navrhujeme navíc zeleň i výsadbu oproti současnému stavu rozšířit," upřesnil Tomáš Jelínek.

Zmizet nemají ani parkovací místa. Ta se stanou podle Jelínkových slov zelenou plochou, stejný počet míst nově vznikne v nejbližším okolí.

Na námitku, že se ke škole díky pietnímu místu nedostanou hasiči, Tomáš Jelínek odpověděl, že v současné době čeká na vyjádření integrovaného záchranného sboru k navrženému projektu.

„Všichni budou mít ke škole přístup podle aktuálních norem," doplnil.

Někteří starousedlíci hovoří o tom, že na místě bývalého židovského hřbitova dnes už žádné ostatky zemřelých nejsou.

„Víme podle záznamů, že tu bylo pohřbeno 1924 lidí a o jejich exhumaci neexistuje žádný záznam či věrohodné svědectví," uvedl Tomáš Jelínek s tím, že menší část hrobových míst porušily stavební práce.

Část prostějovských obyvatel má také za to, že za devastaci původního židovského hřbitova ve Studentské ulici mohou pouze nacisté.

„K ničení došlo až za protektorátu proti vůli židovské obce, které byl hřbitov zkonfiskován a prodán městu. Z jeho likvidace profitovali někteří prostějovští kameníci a drobní stavitelé v okolí," upřesnil Tomáš Jelínek.

PIETNÍ MÍSTO VÍTÁM

„Já celou situaci od začátku znám, sleduji všechny zprávy v médiích, hovořím s lidmi," uvedl bývalý ředitel základní školy v Otaslavicích a společnosti Schola servis Miloš Forst.

„Myslím si, že pietní místo ve Studentské ulici být má. Kdybych byl dnes ředitelem školy, uvítal bych to. Je to přece kus naší historie, která se dá navíc pěkně propojit se vzděláváním našich dětí," řekl Miloš Frost na závěr.