Právě Pospíšil vede od sklonku zimy za radnici jednání s místní firmou Micos o odkupu jejího podílu ve společnosti Mi Pro Stav.

„Abyste dostal relevantní informace, předal jsem Vaše otázky právnímu oddělení a finančnímu odboru. Jakmile obdržím jejich odpovědi, postoupím Vám komplexní výstup," prohlásil minulé pondělí Jiří Pospíšil (ODS).

Redaktor Prostějovského deníku mu týž den dopoledne zaslal dotazy tohoto znění: „Kdy uzavřete jednání s Micosem ohledně odkupu jeho podílu ve společnosti Mi Pro Stav? Jak daleko jsou tato jednání? Co Micos do projektu výstavby aquaparku vložil? Kdy to bylo, o jakou sumu šlo a za jaké položky byla vyčíslena? Kdo rozhodl o rozdělení jmění města a Micosu ve společnosti Mi Pro Stav? Jaký je aktuální podíl Micosu v Mi Pro Stavu? Kolik město ušetří, když bude aquapark fungovat pod Domovní správou Prostějov? Posunula se nějak soudní pře ohledně pokuty vyčíslené za údajně nelegální počínání města při výstavbě aquparku, na což poukázal antimonopolní ú­řad?"

Zastupitelé pověřili Jiřího Pospíšila jednáními s Micosem na svém únorovém zasedání. Zároveň uložili radě města, aby jim připravila a předložila podrobný návrh realizace získání stoprocentního podílu města ve společnosti Mi Pro Stav.

„Klíčových jednání se neúčastním, vedou je zástupci majitelů. Já jsem v pozici jednatele Mi Pro Stavu, tedy ve výkonné funkci," nechal se slyšet Tomáš Blumenstein, prostějovský zastupitel z ODS a jednatel Mi Pro Stavu hájící zájmy města.

Druhým jednatelem firmy vlastnící aqupark je šéf Micosu Aleš Hilčer. Redakci se ho na telefonu zastihnout nepodařilo.

Mi Pro Stav se rozhodl Micos založit na sklonku roku 2004. Zastupitelé o zhruba rok později rozhodli o vstupu města do této firmy. S Micosem pak schválili uzavřít dohodu o veřejno privátním partnerství při výstavbě aquaparku. Ten začal fungovat v půli roku 2006. Protože antimonopolní úřad shledal, že stavba za zhruba čtvrt miliardy korun, na níž vydělaly stavební firma Navrátil (společníkem je Micos) a Pozemstav (předsedou představenstva je radní za ODS Zdeněk Peichl) vznikla obejitím zákona o veřejných zakázkách, udělil městu půlmilionovou pokutu. Soudy ji dosud nepotvrdili. Prostějovská radnice podala ve věci aquaparku na antimonopolní úřad žalobu. Město v Mi Pro Stavu od roku 2007 navyšuje svůj podíl splátkami úvěru ve výši 26 milionů korun. Poslední splátku odešle v roce 2014. Ekonomika prostějovského aquaparku se nelíbí například Pavlu Buršovi, který je členem finanční komise města.

„Areál, který přišel na zhruba dvě stě milionů korun, nevydělá na splátky investičních výdajů, natož pak na úroky z úvěru," upozornil již dříve.