Důvodem je dlouhodobě trvající poptávka po urnových hrobech. Město nechalo zpracovat návrh rozšíření hřbitova a následně předloženou studii radní schválili.

„Návrh řeší umístění urnových hrobů v parkové aleji, orámované oplocením s integrovanými kolumbárii. Nově je počítáno se vznikem 38 sekcí kolumbárií po devíti schránkách, tedy celkem 342 schránek a devět sekcí urnových hrobů po sedmnácti hrobech, celkem 153 urnových hrobů,“ uvedl primátor František Jura s tím, že studie rovněž řeší materiálové provedení komunikačních ploch, návrh zeleně, umístění mobiliáře, osvětlení a podobně. Kromě hlavního vstupu, který je umístěn ve stávající ohradní zdi, je uvažováno i s pracovním vstupem ze zázemí obřadní síně.

Památkáři podle městského webu problém nemají.

"Studie byla zpracovatelem CAD PROJEKT PLUS s.r.o., předložena na vědomí Národnímu památkovému úřadu. Dle jejich předběžného sdělení nejsou k záměru zásadní výhrady," informuje portál a informaci potvrzuje i jeden z radních.

„Studie navrhuje využít možnost ukládání uren i v podzemí. Z hlediska památkového je akceptovatelný i navržený hlavní vstup umístěný do stávající hřbitovní zdi,“ doplnil náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Pozemky patří městu.

„Dané místo je v tuto chvíli jedno z mála, kde se může náš hlavní hřbitov rozšiřovat. Do budoucna bychom chtěli vykoupit pozemky, které sousedí se hřbitovem, abychom mohli dále budovat nová hrobová místa,“ uzavřel 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil.