Speciální prohlídku rozkvetlými loukami uspořádalo včera pro pedagogy prostějovských škol Ekocentrum Iris.

„Exkurze se účastnili hlavně učitelé, ale přidali se i příznivci svazu ochránců přírody. Chráněných lokalit je na Prostějovsku čtyřicet šest a pro jednodenní vycházku jsme vybrali jen některé,“ uvedl Tomáš Ptáček z Irisu.

První zastávkou byl Malý Kosíř a nedaleká Vápenice. Ta je unikátní díky bohaté populaci konikleců a výskytu vzácného druhu orchideje vstavače vojenského.

„Vápenice je lokalita, která vznikla těžbou vápence v malých selských lomech. Ty postupně zarůstaly a vytvořily podmínky pro růst stepních a teplomilných rostlin,“ vysvětlil Ptáček.

V pomyslném trojúhelníku obcí Plumlov, Ohrozim a Vícov se nacházejí hned tři oblasti s vzácnými rostlinami. Lokalita Za Hrnčířkou je jedinou v republice, kde roste růže galská. Vyskytuje se zde i ostřice přítupá, malá rostlina typická spíše pro země studeného pásma, která se na Plumlovsko dostala v poslední době ledové. O kousek dál U Jasénků se daří divizně brunátné s fialovými květy, v okolí Plumlova poměrně časté, jinak ale velmi vzácné.

Školní výuka bude od příštího roku vycházek z školského vzdělávacího programu. „Hlavně pro učitele zeměpisu a přírodopisu je přínosné, aby věděli, jaké zajímavosti z oblasti geologie, botaniky a zoologie máme nadosah,“ prohlásila Eva Zatloukalová ze Základní školy v Rejskově ulici před odjezdem do Pavlovských mokřadů u Horního Štěpánova, kde roste masožravá rostlina rosnatka okrouhlolistá.