Vedení inspektorátu práce v úterý potvrdilo, že společnost B. S. KINGS porušila zákon v oblasti odměňování a dodržování pracovní doby. „Firmě jsme za zjištěné skutečnosti vyměřili před nedávnem pokutu,“ konstatovala Václava Kociánová, vedoucí inspektorka Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj.

Mojžíš pracoval u Fialovy firmy B. S. Kings v letech 2004 až 2010. „Po celou dobu jsem byl spolu s ostatními zaměstnanci okrádán, přičemž na hůl byl podle mého názoru brán i stát,“ prohlásil Miroslav Mojžíš.

Chlapi dělávali čtyřiadvacítky

Kvůli chování zaměstnavatele se nejdříve obrátil na úředníky ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

„Lze odvodit, že ve vašem případě byla překročena zákonná délka stanovené týdenní pracovní doby,“ reagoval na Mojžíšovu stížnost ředitel odboru pracovněprávních vztahů MPSV Jiří Stonawský. Ten navíc zjistil, že ve mzdovém výměru zaměstnance byly uvedeny nižší počty odpracovaných hodin, než vyplývá z rozpisu pracovní doby. A dalším závažným porušením pracovněprávních vztahů bylo podle Stonawského překračování maximální délky směny.

„Chlapi dělávali čtyřiadvacítky. Vím o třech případech, kdy je rovnou z práce odvážela záchranná služba,“ ilustroval praxi ve firmě Mojžíš.

Reakce úřadů

Úředníci Mojžíšovi doporučili, aby se obrátil na inspektorát práce. Odůvodnili to tím, že ministerstvo působnost ke kontrole firmy ani žádné jiné možnosti vedoucí k nápravě stavu nemá. A inspektoři práce následně potvrdili, že Miroslav Mojžíš pro B. S. KINGS skutečně odpracoval více hodin za týden, než povoluje zákon. Firma mu navíc neposkytla mezi směnami nepřetržitý odpočinek v délce alespoň dvanácti hodin.

„Zaměstnavatel panu Mojžíšovi nedal zaručenou mzdu, ani mu neposkytl doplatek. Za práci v sobotu a v neděli pak tento zaměstnanec nedostal příplatek ve výši nejméně deseti procent průměrného výdělku, který mu náležel,“ vyjádřila se vedoucí inspektorka Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj Václava Kociánová.

Inspektorát po firmě B. S. KINGS požadoval odstranění zjištěných nedostatků. „Nemůžeme ale řešit individuální spory mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. To přísluší výhradně soudům,“ poznamenala Kociánová.Radim Fiala

Miroslav Mojžíš přiznává, že chuť do právní bitvy se společností nemá. „Její majitel poslanec Fiala má peníze, známosti, poslaneckou imunitu. Já jsem nezaměstnaný. Nevím ani, na koho se obrátit, aby mi spočítal, kolik peněz mi B. S. KINGS za ta léta práce vlastně dluží,“ hodnotí Mojžíš své šance na výhru v případném právním sporu.

Nemíním se s panem poslancem vůbec bavit

Svého bývalého šéfa Radima Fialu mohl požádat například o mimosoudní vyrovnání, ale neudělal to. „Nemíním se s panem poslancem vůbec bavit. Domnívám se, že to není čestný člověk. Přestože působí jako zákonodárce, v jeho firmě se na dodržování zákonů nehledí,“ argumentuje Mojžíš.

Dotazy na Fialu

Poslanci a jednateli Radimu Fialovi poslala redakce Prostějovského deníku e-mail tohoto znění: „Vážený pane poslanče, vaší firmě B. S. KINGS vyměřili inspektoři práce pokutu za porušování legislativy v oblasti mezd a pracovní doby. Věděl jste o tom, že pracovníci B. S. KINGS nevykonávají činnost v souladu s legislativou? Pokud ne, kdo z firmy je zodpovědný za tyto záležitosti? Potrestáte jej? Vyrovnáte se s poškozenými zaměstnanci? Panu Miroslavu Mojžíšovi, který pro B.S. KINGS pracoval, vznikla podle jeho slov nemalá škoda na neproplacených službách. Míníte se s ním spojit a celou záležitost urovnat? Co pro vás jako poslance a zastupitele města Prostějova znamená zjištění inspektorů práce? Míníte se vzdát těchto mandátů? Jak ve spojení s činností B. S. KINGS vnímáte svůj veřejný slib, že budete dbát zákonů České republiky a hájit zájmy obyvatel?“

Poslancova odpověď

Radim Fiala reagoval na e-mail takto: „Ověřil jsem si, že skutečně došlo ke kontrole inspektorátu práce ve firmě B. S. -KINGS s.r.o , kterou vlastním. Potvrzuji, že pracovníci inspektorátu nalezli nedostatky, které se týkaly například platnosti zdravotního osvědčení zaměstnanců, chyby v organizaci práce a v personální administrativě. Výsledkem kontroly byla pokuta ve výši čtyřiceti tisíc korun, kterou společnost uhradila a nedostatky podle pokynů inspektorátu napravila. Odpovědným zaměstnancům jsem tyto nedostatky vytknul.“

Firma pod drobnohledem

Firmu B. S. KINGS, která podniká v ostraze osob a majetku, založil Radim Fiala v roce 1997. V letech 2003, 2004 a 2005 se touto společností zabývali exekutoři kvůli neplacení zdravotního pojištění. Hrozbu zabavení majetku ale Fiala odvrátil.

„Jak jste dluhy své firmy uhradil?“ zeptal se poslance na jaře letošního roku Deník. „Společnost B. S. Kings je uhradila poté, co naši obchodní partneři splatili dlužné částky,“ odpověděl Fiala.

Od té doby exekuce na B. S. KINGS vyhlášena nebyla. Naopak v roce 2007 dosáhla společnost oproti předchozím letům výrazného zisku. Čím to? „Firma musí mít vzrůstající tendenci. A my jsme tvrdou prací přesvědčili zákazníky, že nabízíme kvalitní služby,“ reagoval Radim Fiala na jaře letošního roku.