Její zástupce pak zakázal užívání některých prostorů. Důvodem měla být přítomnost nečistot, zanedbání úklidu ta také narušené stěny.

„Jednalo se o standardní kontrolu, která se provedla po vyhodnocení rizik," sdělil tiskový mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Úřad kontroluje restaurační zařízení od začátku letošního roku.

„Není zde tak historické srovnání ohledně toho, zda měl provozovatel už dříve problémy," uvedl Pavel Kopřiva.

Podle hygieničky Zuzany Bartošové z Krajské hygienické stanice v Olomouci: " Když jsme prováděli dozor v uvedené restauraci setkávali jsme se závadami stavebně-technického rázu, které byly provozovatelem řešeny v termínech akceptovaných kontrolním orgánem. Nikdy se však nejednalo o stav, který by byl bezprostředním rizikem ohrožení zdraví spotřebitelů či bezpečnosti připravovaných pokrmů. K závěrům a zjištěným skutečnostem jiných kontrolních orgánů se nemohu vyjadřovat," uvedla.

Majitel Hradební pivnice Vladimír Sedláček se k situaci příliš vyjadřovat nechtěl.

„Myslím si, že to nemá cenu hodnotit. Restaurace jako taková zavřená nebyla, problémy se týkaly prostorů, které byly jiným právním subjektem," řekl Vladimír Sedláček.

Prostory byly uzavřené do devatenáctého dubna. Po odstranění nedostatku povolili SZPI jejich opětovné využívání.