Mezinárodní konference konané v Prostějově se zúčastní dvacet pět celosvětově uznávaných fenomenologů.

"Jedná se o takovou kulturní událost, jaká v podobném rozměru ještě v Prostějově nebyla. O našich slavných rodácích se v době nedávno minulé příliš nemluvilo. Připomeňme si například Jiřího Wolkera. Teď tedy mluvíme o Edmundu Husserlovi, prostějovském rodákovi, který dosáhl celosvětového významu," komentoval prostějovský primátor František Jura.

Odkaz Edmunda Husserla nebude připomínat jen kolokvium, ale i celá řada doprovodných akcí. První z nich je výstava pražského výtvarníka Luďka Bárty, jenž vytvořil cyklus více než čtyř desítek výtvarných děl, ve kterých aproprioval fenomenální díla proslulých mistrů.

Nová pamětní deska

"Základem této akce je mezinárodní kolokvium. Dále bude odhalena pamětní deska věnovaná Edmundu Husserlovi, označující lokalitu, ve které dříve stál filozofův rodný dům. Vyjde také tématické číslo revue Kritika a Kontext, jehož křest se uskuteční v Městské knihovně. V muzeu pak bude nainstalován výstavní projekt Husserl art-active," představil ve stručnosti hlavní iniciátor celé akce sochař a výtvarník Miloš Karásek, jenž je autorem pamětní desky. Ta bude umístěna na budově současného Finančního úřadu.

"Jedná se o nejpříhodnější a nejbližší místo, kde stál kdysi rodný dům Edmunda Husserla," dodal Karásek.

O světové proslulosti prostějovského rodáka svědčí i zájem o účast na kolokviu.

"Osobně jsem se přesvědčila, že fenomenologové z celého světa si velmi považují pozvání do Prostějova. My si to tak neuvědomujeme, ale v akademickém prostředí, když se řekne Prostějov, ozve se automaticky Husserl," podotkla exprimátorka a v současnosti náměstkyně primátora Alena Rašková.

Dřívější aktivity

Prostějovská pocta Edmundu Husserlovi volně navazuje na dřívější aktivity, většinou iniciované olomouckým profesorem Ivanem Blechou. V minulosti se konaly dvě konference věnované Edmundu Husserlovi, v letech 1991 a 2000. Po slavném filozofovi bylo pojmenované náměstí a na budovu magistrátu byla osazena pamětní deska. V roce 2011 byla v Galerii Špalíček zpřístupněna výstava o životě a díle slavného rodáka. Chystaná výstava Edmund Husserl art-active bude zpřístupněna v městském muzeu ve čtvrtek 5. března a potrvá do 3. května 2020.

Fenomenologie (z řeckého fainomai, ukazuji se), znamená obecně přesné zkoumání jevů. Místo zkoumání podstat a skutečností samých se tedy zabývá zkušeností, tím, jak se věci „samy“ člověku ukazují v jeho vlastním vědomí.