Výstraha, kterou dnes vydal Český hydrometeorologický ústav, platí od dnešní 17. hodiny do čtvrteční 2. hodiny.

„Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem,“ upozorňují meteorologové ve výstraze.

Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy.

„Nebezpečí představují také kroupy a blesky,“ varuje ČHMÚ.

Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. „Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně,“ radí ČHMÚ.

Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na webu ČHMÚ  nebo v aplikaci mobilního telefonu.