„Co nejrychleji bude potřeba vykácet zhruba pět desítek stromů. Jedná se především o smrky ztepilé, jejichž stáří se pohybuje od sedmdesáti do sta let,“ informoval prostějovský místostarosta Pavel Drmola.

„Kořenový systém těchto dřevin je narušen nejen prací okolo hrobů, ale i vlastní mělkostí kořenů. Vývraty a padání větví tak ohrožují zdraví návštěvníků hřbitova a působí značné materiální škody,“ vysvětlil nutnost zásahu místostarosta.

Dotčené dřeviny nebyly podle Drmolových slov nikdy součástí původního architektonického řešení hřbitova. Často je do blízkosti hrobů vysazovali sami lidé.