"Vady na dlažbě a spárování dodavatel uznal a do stanoveného termínu v říjnu 2016 proběhly opravy na dvou místech," uvedl na úvod mluvčí Povodí Petr Chmelař. Později se však ukázalo, že hráz vykazuje ještě další problémy.

"Další vady dodavatel odstranil v listopadu 2016. Snížení hladiny následně odhalilo  občasné vlásečnicové praskliny ve spárách. Následně proběhla jednání s dodavatelem i o odstranění těchto vad, které však nemají na stav dlažby žádný vliv," dodal Chmelař.  

Jako termín pro odstranění těchto vad Povodí stanovilo termín do konce října 2017. Důvodem mají být stav hladiny a klimatické podmínky.

Přehrada byla na přelomu desetiletí vypuštěná kvůli dlouhodobě zhoršené kvalitě vody. Po vybagrování dna a odvozu sedimentů došlo před čtyřmi lety k opětovnému napuštění. Práce na vodním díle pak zahrnovaly také právě rekonstrukci hráze.

Plumlovská přehrada.
Voda v přehradě je stále kvalitní, na rybníku to skřípe