Už v roce 1996 se Anna L. domluvila se svou dcerou Gretou, že se pro ni pokusí získat plný invalidní důchod. Před znalcem tedy Greta, která je jen lehce mentálně postižená, předstírala, že je na tom mnohem hůř.

„Chovala se záměrně dětinsky, předstírala neznalost toho, jak se jmenuje a kde se nachází,“ popsal jednání obžalovaných soudce Petr Vrtěl.

Anně a Gretě se skutečně podařilo lékaře oklamat, stejně jako později posudkové lékaře České správy sociálního zabezpečení. Ti dívce přiznali plný invalidní důchod.

„Její matka Anna tvrdila, že dcera není schopna se o sebe postarat a trpí neodolatelným nutkáním ke krádežím,“ doplnil Vrtěl.

Husarský kousek

Naprosto stejný husarský kousek se povedl Anně i s jejím druhým dítětem. V roce 2000 sehrál před stejným znalcem roli středně mentálně postiženého i Radek L.. Bylo mu uvěřeno a důchod dostal. O dva roky později mu jej navíc Česká správa sociálního zabezpečení zvýšila pro údajnou nemohoucnost.

Není bez zajímavosti, že před soudem neskončil nikdo z těch, kdo důchod přiznávali. Konečné rozhodnutí totiž závisí jen a jen na posudkových lékařích.

„Otázku, zda zdravotní stav osoby odpovídá konkrétnímu stupni invalidity je oprávněn a povinen posuzovat výlučně lékař referátu lékařské posudkové služby pověřený posuzováním zdravotního stavu pro příslušnou správu sociálního zabezpečení. Eventuální přezkum těchto posudků pak spadá do působnosti posudkové komise ministerstva práce a sociálních věcí,“ uvedla mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jana Buráňová.

Nikdo z těchto fundovaných odborníků však neprohlédl lest lidí, u nichž soudní znalci konstatovali snížený intelekt.

„Všichni totiž mají bohatou kriminální minulost. Za tu dobu na ně byla vypracována řada posudků a všichni znalci se vesměs shodli na tom, že se jejich intelekt pohybuje na spodní hranici rozšířené normy, nebo trpí jen lehkou mentální poruchou,“ shrnul zjištění znalců soudce Vrtěl.

I při výslechu před soudem prokázali oba údajně mentálně retardovaní, že to s nimi není tak zlé.

„Bez problémů vyjmenovali všechny své sourozence, velice přesně věděli, jak dlouho jsou ve výkonu trestu a kolik jim ještě zbývá,“ řekl soudce.

Anna L. společně se svou dcerou Gretou vybrala na důchodech do roku 2008 téměř milion korun a s Radkem více než šest set šedesát tisíc.

Čeká je zřejmě vězení

Soudce poslal Annu do vězení s ostrahou na čtyři roky, její dceru Gretu na šest. Za podvod dostala však vlastně jen pět let, protože do trestu se jí započítalo i dvanáct měsíců za krádeže. Radek je na tom podobně, z jeho šesti a půl roku tvoří třiatřicet měsíců trest za to, že nedávno kradl. Všichni odsouzení si ponechali lhůtu na odvolání, takže rozsudek je nepravomocný.