„Podle mě to je to dobrý nápad. Znám děti, které jejich rodiče nevezmou do přírody, jak je rok dlouhý, zatímco nákupní střediska znají dobře. Dřív děti chodily do přírody běžně, dnes musí příroda chodit za nimi. Jako malá jsem chodila do skautu, takže s dětmi podnikáme výlety do přírody často. Dnes už chodí do školy, ale mít tu možnost, tak bych je do takové školky dala," řekla Michaela Skládalová z Prostějova.

Zahrady v přírodním stylu mají děti nejen seznámit se životem v přírodě, ale zároveň jim nabídnout i jinou formu hry, než jsou skluzavky a prolézačky.

„Zahrady jsou zaměřeny nejen na rozvíjení vědomostí o přírodě, ale i na rozvoj tělesné zdatnosti a koordinaci pohybu," vysvětlila náměstkyně primátora Ivana Hemerková.

Zatímco předchozí úpravy zahrad mateřských školek se týkaly jen zeleně, tentokrát děti dostanou nové herní prvky, se kterými budou pravidelně a po celý rok pracovat.

Houpadla, lávky i bylinky

„Budou to nejen houpadla a lávky, ale součástí zahrad budou i informační tabule o školkách a o tom, na co jsou zaměřené. Zda na ekologii, výtvarnou výchovu či něco jiného. Součástí budou i hmyzoviště, kde budou děti pozorovat hmyz a zjišťovat, jak se v různých ročních obdobích chová," nastínila Ivana Hemerková.

Na zahradách nebudou chybět ani hmatové chodníky, na kterých si děti bosky vyzkouší, jaké to je chodit po kamínkách.

„Část zahrad bude také vyhrazená bylinkám a další část nebude pravidelně sekána, aby děti poznaly, jak roste tráva," doplnila náměstkyně primátora.

Zahrady v přírodním duchu se dočkají děti z mateřských školek Šárka, Libušinka, Dvořákova nebo Fandrlíkova. Proběhnout se po ní budou moct na začátku nového školního roku.

„Nyní dochází k úpravě terénu, v září budou práce hotovy," nastínila harmonogram prací Ivana Hemerková.

Úprava zahrad mateřských školek spolkne necelých šest milionů korun.

„Podařilo se nám získat dotaci, která pokryje devadesát procent nákladů," spočítal uvolněný radní Jaroslav Šlambor.