O budoucí podobě relativně nedotčeného kusu přírody u říčky Hloučely a jediné oázy klidu na okraji města rozhodnou Prostějované. Českému svazu ochránců přírody - regionálnímu sdružení Iris se podařilo od města získat veřejnou finanční podporu. Za sto padesát tisíc korun na biokoridor Hloučela chtějí společně s lidmi vybudovat naučné stezky, houpačky, venkovní učebnu pro školáky a naplánovat další budoucnost biokoridoru.

„Zatím proběhl první plánovací víkend. Dali jsme dohromady požadavky obyvatel Prostějova, které jsme po určitou dobu sbírali. Jejich názory se samozřejmě velice různí. Na ostří nože jsou například cyklisté a chodci. Jedni se chtějí po Hloučele bezpečně a volně procházet, druzí si zase přejí sportovat. V tomto ohledu budeme muset najít nějaký kompromis,“ upozornil Tomáš Papež z Ekocentra Iris.

Stezky pro procházku i poučení

Naučnou stezku bude lemovat jedenáct tabulí s informacemi o historii biokoridoru, o jeho živé a neživé přírodě, o vlivu člověka na okolní přírodu a o projektech směřujících k obnově původních lesních porostů.

„Tabule budou chráněny před poškozením. Na jejich tvorbě se mají kromě obyvatel podílet také koordinátoři projektu Zdravé město Prostějov, místní odborníci, zájmová sdružení, klub turistů a především studenti prostějovských gymnázií a jejich pedagogové. Ti se pokusí vytvořit vlastní návrhy informačních tabulí,“ vysvětlil Papež.

Podle vedoucí odboru životního prostředí Martiny Cetkovské je nutné na Hloučele vyřešit problém s kořenovými systémy stromů. „Ty zasahují do stezky, což je nebezpečné jak pro chodce a cyklisty, tak pro samotné stromy,“ konstatovala Cetkovská.

Prostějovští ochránci přírody mají podporu města. „Společně jsme se pustili do takzvaného komunitního plánování. Výstavba naučných stezek je pouze jedním z projektů, které se budou realizovat,“ uvedl prostějovský místostarosta Vlastimil Uchytil.