Učitel a básník František Taufer se narodil 2. dubna 1885 v Němčicích nad Hanou. Po vystudování učitelského ústavu v Kroměříži působil jako odborný učitel v Boskovicích. Jeho básnické práce byly otištěny v Moderní revui, Lumíru, Revui Moravsko-slezské atd. Vydal také dvě samostatné sbírky básní: Květy (1908) a U lesní studánky (1909).