Slet sokolstva v Prostějově se konal ve dnech 15. a 16. srpna 1908. Konání akce předcházela důkladná příprava. Nejdříve musel být sestaven program a společné cvičební sestavy a teprve poté se mohlo přistoupit k nácviku.

Pro cvičení byl vyhlédnut pozemek u sladovny za dnešním hlavním železničním nádražím. Na úvod proběhl 9. srpna dětský den a v pátek 14. srpna slavnostní akademie s přátelským večerním posezením.

V sobotu 15. srpna dopoledne přijížděli hosté, probíhaly zkoušky na cvičišti a promenádní koncert v sadech. Odpoledne se vydal z Rejskovy třídy sokolský průvod. Před muzeem se sokolstvo sešikovalo, aby vzdalo hold městu Prostějovu a Hané.

Pak již přišel čas na samotná cvičení. První den mohli diváci shlédnout prostné cviky, cvičení družstev na nářadí, ženy s obručemi a společné sestavy žup. V pozdních odpoledních hodinách se konala veselice s hudbou a programem na téma hanáckého folklóru.

V neděli 16. srpna byla konečně slavnostně otevřena nová tělocvična. Jménem městské rady přijal poslanec dr. Ondřej Přikryl sokolovnu do ochrany města a pogratuloval k jejímu vybudování.

Odpoledne vyšel průvod od tělocvičny k dalšímu cvičení dorostenců, ženského odboru a společnému cvičení okrsků. Na závěr se předvedla sokolská jízda a setkání uzavřela tradiční veselice.

Sletu se účastnilo celkem 3616 členů z Čech, Moravy, Dolních Rakous, Vídně, Polska a Budapešti.

O celé akci přinesly zprávy všechny velké deníky, průvod a veřejné cvičení bylo zachyceno dokonce na filmové pásky a později v sokolovně několikrát promítáno.

Tomáš Cydlík