Nádražní budova, ve které v současnosti funguje pobočka České pošty a bydlí v ní několik nájemníků zatím slouží svému účelu.

"Na rekonstrukci železniční stanice Prostějov místní nádraží je zpracováváno zadání záměru projektu a dokumentace pro územní řízení. Současně probíhá jednání s Městem Prostějov o budoucím možném využití výpravní budovy," stručně informoval Marek Illiaš, tiskový mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), která je majitelem budovy.

Poplašné informace kolující mezi veřejností o tom, že se bude Místní nádraží bourat vyvrací náměstek primátora Jiří Rozehnal.

"Zhruba před půl rokem jsme Místní nádraží řešili se zástupci SŽDC v Praze. My čekáme na jejich oficiální nabídku," vyjádřil se k aktuálnímu stavu Jiří Rozehnal a pokračoval: "SŽDC pracuje koncepčně a jejich projekty jsou dlouhodobé. Zvažují a vyhodnocují možnosti dalšího využití budovy. Já nemohu predikovat, v jakém období, za jakou cenu a kdy nám bude nějaká nabídka doručena. Až se tak stane, budeme se samozřejmě nabídkou zabývat. Chtěl bych všechny uklidnit, že zatím k žádným zásadním rozhodnutím a zvratům nedošlo a věc je stále otevřená."

Místo zchátralých budov parkoviště

Další otázkou je budoucnost bývalého depa a výtopny. V současnosti jsou zdevastované budovy osídleny bezdomovci a dalšími pochybnými existencemi.

"Část pozemků je v majetku města, část je soukromá. Počítáme s tím, že budovy půjdou dolů a v budoucnu by měly prostory sloužit veřejnosti jako například parkoviště," sdělil náměstek Rozehnal s tím, že město jedná s drážním úřadem o odstranění vlečky."

Demolice hrůzu budících objektů zatím ale není na pořadu dne.

"V návrhu rozpočtu na příští rok to zatím není. Jsme si vědomi určitých problémů, které současný stav přináší. Naší snahou je co nejdříve provést demolici," informoval první náměstek primátora Jiří Pospíšil a dodal: "V případě jakýchkoliv problémů v prostorech bývalého depa, by měli občané volat městskou policii."

Místní nádraží v Prostějově

- vzniklo v roce 1889 patřilo Moravské západní dráze

- byla zde umístěna výtopna a vodárna

- vlečky do Starorežné, Sladovny a bývalé vojenské opravny