„Zastupitelům jsem na veřejném zasedání představila všech sedm. Diskutovalo se ale jen o prvních dvou, zbylých pět neprošlo, byla kolem nich příliš velká debata,“ popsala výběr znaků starostka Irena Blažková. Při hlasování o konečné variantě však nastala prekérní situace.

„Ačkoli je nás v zastupitelstvu sedm, minulý pátek se nás sešlo jen šest. Hlasování dopadlo tři pro první a tři pro druhou variantu. Nechali jsme tedy rozhodnout občany, kteří na veřejné zasedání přišli. Zeptala jsem se, kdo je pro první variantu a přihlásili se všichni. Pro druhou naopak nezvedl ruku nikdo,“ popsala malé hlasovací drama starostka Irena Blažková.

Podoba zvoleného znaku není výsledkem heraldikovy fantazie, ale má samozřejmě svou symboliku vycházející především z historických znamení obou sloučených obcí.

„Základní barevná kombinace červené a stříbrné vychází ze znaku olomouckého biskupství, doplňující modrá je symbolem Kelčického potoka,“ vysvětlil tvůrce znaku, heraldik Miroslav Pavlů. Vrána je pak podle něj mluvícím znamením, které má poukazovat na jméno Vranovic.

K Vranovicím se vztahuje také královská koruna, která se atributem svaté Kunhuty, jíž je zasvěcen zdejší kostel. Kelčice mají ve znaku zase dvě radlice převzaté ze staré obecní pečeti stejně jako dva stříbrné kužely ve spodní části znaku. Ty se do pečeti dostaly ze znaku majitele obce, olomouckého arcibiskupství.

Zástupci obce nyní poslali schválenou podobu znaku do parlamentu. Tam se jím bude zabývat podvýbor pro heraldiku a vexikologii. Odborníci posoudí nejen to, jestli znak odpovídá heraldickým pravidlům, ale zjistí také, zda jej už některá obec nepoužívá. Pokud nenajdou žádnou chybu, doporučí schválení. A pak teprve může přijít slavnostní představení v obci.

„Plánujeme ho na čtrnáctého července příštího roku, kdy budeme mít velkou slavnost,“ prozradila starostka Blažková. V ten den totiž kelčičtí hasiči oslaví 110 let a ve Vranovicích by měl stát nový pomník obětem válek. (pam)