Patnáct metrů vysoký komín, který se skrývá za fasádou městského domu naproti kinu Metro a je přístupný ze Školní ulice, je totiž v havarijním stavu.

O komínu, který dříve sloužil pravděpodobně palírně, většina lidí ani neví, protože jej při pohledu z náměstí i kina kryjí domy. Radním však jeho stav dělá starosti.

„Komín je v dezolátním stavu. Nechali jsme si vypracovat statický posudek, na základě kterého jsme zjistili, že rekonstrukce komína je velmi problematická. Musel by se kompletně rozebrat a podle předlohy doslova cihlu po cihle postavit znovu. Jednalo by se o technicky i finančně velmi nákladnou akci," vysvětlil náměstek primátora Zdeněk Fišer.

O zajištění statiky komína jednali prostějovští radní zhruba po třiceti měsících. Komín, který patří městu, však nemůže magistrát nechat zbourat.

Dům, ke kterému komín patří, je zapsán v seznamu kulturních památek, a to včetně dvorního traktu.

„Demolice desítky let nepoužívané stavby není možná. Památkáři trvají na tom, že se jedná o památkově chráněný objekt, a demolici nám proto nepovolí," řekl náměstek primátora.

Radní si proto nechají vypracovat projektovou dokumentaci, která jim poradí, jak nejlépe zajistit statiku historické stavby.

„Předpokládám, že kolem komína bude postavená podpěrná ocelová konstrukce, ovšem konkrétní technické řešení navrhnou projektanti," sdělil Zdeněk Fišer.

Na pořízení projektové dokumentace půjde z městské kasy dvacet tisíc korun.