Hejtman Martin Tesařík se obrátil na šéfa resortu dopravy Pavla Dobeše a vyzval k urychlení opravy silnice a zrušení rychlostního omezení.

Tesařík se pozastavil nad tím, že stát silnici nezačal opravovat, a Ředitelství silnic a dálnic místo toho nechalo snížit rychlost.

„Zvolený přístup mne šokoval a považuji jej pro Olomoucký kraj za nejhorší zprávu letošního roku,“ reagoval Tesařík.

Poukázal na to, jak se silnice pro dopravu v zemi důležitá.

„Páteřní komunikace spojující východ a západ republiky se takovým postupem mění v silnici okresního formátu,“ napsal ministru dopravy.

Tesařík rovněž požádal ministra, aby nechal prověřit přístup Státního fondu dopravní infrastruktury a Ředitelství silnic a dálnic.