Díky otvorům ve stavidle se voda v korytě zamořené Blaty postupně sníží až na úroveň, kdy budou vidět sedimenty zasažené kejdou.

„Díky zásahu na jezu odteče z koryta zamořené říčky Blaty relativně čistější voda. Zbylé sedimenty s usazenou kejdou se pak budeme snažit zlikvidovat," konstatoval Jan Langr, vedoucí oddělení havarijního plánování a ochrany obyvatel Magistrátu města Olomouce.

Řezání trámů na stavidle olšanského jezu

Sporotovní rybáři s odpouštěním vody ze zdrže souhlasí.

„V Blatě už za nynější situace není co zachraňovat. A Moravu ani Mlýnský náhon v Tovačově havárie nezasáhne," nechal se slyšet Rostislav Trybuček, územní technik Českého rybářského svazu se sídlem v Ostravě. Doporučil, aby se voda ze zdrže vypouštěla pozvolně.

Trybuček věří, že si řeky díky obrovské samočistící schopnosti a slušnému průtoku dokážou s ekologickou havárií poradit.

„Moravou protéká zhruba jedenáct kubíků vody za vteřinu. Znečištění se v ní projeví v řádech promile procent, což je zanedbatelné," přiblížil Trybuček s tím, že v mlýnském náhonu snížili přítok vody ze znečištěné Blaty na minimum.

SOUVISEJÍCÍ: Havárie na Blatě: otrava postupuje k řece Moravě

Jak odbourat kejdu?

Specialisté ze státního podniku Povodí Moravy nyní zvažují, jak odbourávání kejdy v Blatě podpořit.

„Uvažujeme, že bychom v říčce aplikovali přírodě blízké bakterie, které by v toku zpracovávaly nadměrné živiny," uvedl David Čížek z Povodí Moravy.

Dopouštění čerstvé vody z hydrantu v Olšanech a nádrží, kterými disponuje podnik Sigma Lutín, se již v Blatě provádět nebude. Tento zásah je prý příliš nákladný. Potok ale ve středu odpoledne nasytil prudký liják.

„Blatě to naředění pomohlo, voda je průhlednější," hodnotil Ferdinad Svitek ze svazu sportovních rybářů v Tovačově. Jeden z jeho kolegů sbíral z hladiny potoka mrtvé ryby.

„Tamhle je leklá štika a tady úhoř. Vůbec netuším, kde se zde vzal. My jej tady nevysazujeme," krčil překvapeně rameny. Zdechliny řeka vydává od pátku, kdy došlo k úniku kejdy z nádrže v zemědělském areálu v Seničce.