Díky buňce, která je svou konstrukcí ojedinělá i v Evropě, mohou trénovat zásah u požáru v uzavřeném prostředí. Takzvaný výcvikový kontejner je k dispozici nejen hasičům z prostějovského regionu, ale i z celé země. Prostějovská jednotka už má za sebou první sérii výcviků.

„Samotné zařízení stojí v Hamrech. Skládá se ze dvou lodních kontejnerů, jejichž prostor je upravený pro spalování a výcvik. Mají v sobě zabudovaný systém odvětrávacích klapek, kouřových zástěn a únikových dveří. Spalovací prostor je upraven tak, aby odolával účinkům tepla. Pro zvýšení odolnosti je použita takzvaná sendvičová konstrukce skládající se z krycích plechů, vyzdívky z nepálených cihel a izolační vlny,“ informoval ředitel prostějovských profesionálních hasičů Petr Ošlejšek.

Krycí plechy a dveře musí odolat teplotám blížícím se 1000 stupňů Celsia. „Vzhledem k tomu, že v zařízení je možné cvičit i hašení, musí konstrukce čelit i náhlým změnám teploty,“ podotkl Ošlejšek.

Při výcviku jsou v zařízení tři instruktoři. Ti obsluhují dělící dveře, bezpečnostní proud a odvětrávací klapky. Během cvičení musí být přitom k dispozici cisterna s dostatečnou zásobou vody. „Šlo nám o to, aby zařízení umožňovalo co nejširší spektrum výcviku. Hasiči se tu učí nejen rozpoznat jevy předcházející vznícení různých materiálů, ale především používat správnou techniku hašení při simulovaném požáru,“ poznamenal Petr Ošlejšek s tím, že tento výcvik je jeden z nejnáročnějších a proto ho mnoho hasičských jednotek v Evropě neprovozuje.