Během letních měsíců jsou ohroženy především děti, které spoustu volného času o prázdninách využívají ke hře se zápalkami a kouření, což často končí tragédií.

Tyto důvody vedly loni v Horním Štěpánově na Prostějovsku k požáru stohu slámy a zemního stroje a ke vzniku velkého požáru ve skladu odpadů v podniku Gala Prostějov.

„Po vniknutí do nedostatečně zajištěného areálu tam děti způsobily vznícení textilních materiálů. Na místě tehdy muselo zasahovat velké množství hasičů a do vzduchu unikly toxické látky,“ připomněl ředitel prostějovských hasičů Petr Ošlejšek.

Při rozdělávání ohně ve volné přírodě by ohniště mělo být v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Je zakázáno zapalovat oheň na místech se vzrostlým porostem a za silného větru nebo extrémního sucha.

Ohniště je potřeba obložit kameny nebo obsypat pískem či hlínou. Při zapalování nesmějí být použity vysoce hořlavé látky jako benzin, nafta nebo líh a lidé nemohou do ohně házet výbušné rachejtle, munici nebo nádoby se stlačeným plynem.

Oheň nesmí zůstat bez dozoru a musí být posléze důkladně uhašen. Zvlášť riziková je hrabanka v jehličnatém lese, která může prohořet až do značné hloubky a odtud do stran. V loňském létě takto došlo ve Slatinkách k požáru, který se rychle šířil suchou trávou a lesem.

Nebezpečí hrozí i při grilování nebo používání plynových spotřebičů. Rozšířeným nešvarem je grilování na balkoně. Také plynový zapalovač ponechaný v autě při vysokých letních teplotách představuje časovanou bombu. Český cestovatel v Chile kvůli neopatrnosti při zacházení s plynovým vařičem zavinil požár národního parku.

Suché a teplé počasí nahrává vzniku lesních požárů, které se velmi těžce v nepřístupném terénu likvidují.

„V květnu letošního roku způsobil odhozený nedopalek cigarety velký požár lesa v Seloutkách,“ informovala mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková.

Letní bouřky s sebou přinášejí rizika v podobě zásahu bleskem, silného větru a přívalového deště. Nedoporučuje se schovávat pod osamělými stromy, v blízkosti železných konstrukcí nebo vodních ploch, opírat se o zeď nebo skalní stěnu a přenášet kovové předměty. Hasiči každý rok evakuují děti z letních táborů umístěných na březích potoků a řek, které ohrozí nenadálé rozvodnění.

Při odjezdu na dovolenou je třeba zavřít okna, vypnout hlavní přívod plynu a vody a všechny spotřebiče. Obzvlášť riziková je lednička.

Odvážlivci rádi lezou nezajištěni na skály, komíny, lešení a stožáry nebo se spouštějí do jeskyní, štol a kanalizačních sítí. Přeceňují při tom své síly v neznámém terénu.

„Loni v květnu se na Plumlovské přehradě kvůli neopatrné manipulaci převrátila menší plachetnice se dvěma pasažéry. Dospělého s dítětem pomáhali zachraňovat přítomní rybáři,“ doplnil Petr Ošlejšek.

V letních měsících je důležité nepřeceňovat své plavecké schopnosti, zejména neskákat do vody, kde se mohou skrývat kameny, nepohybovat se v těsné blízkosti břehů, nekoupat se v noci a počítat s možnou svalovou křečí. Při sjíždění řek nesmí chybět plovací vesta.

Také žně mají určitá rizika. Po sklizni obilí může dojít při nedostatečném odvětrání k samovznícení sena nebo slámy. V loňském roce hořelo na poli v Pavlovicích u Kojetína a v Klenovicích na Hané.

Když už k nějaké nebezpečné události dojde, nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. Co nejdříve ji oznamte hasičům na lince 150 nebo 112.

Dana Hrubá