„Jsou posuny v přípravě nové hasičské zbrojnice. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a staveniště by se v září mělo předat," prozradila velitelka stanice Kateřina Mazalová.

Koničtí profesionální hasiči by se tak měli definitivně přesunout. Z centra, kde mají zázemí v budově na rušné křižovatce, by se v budoucnu měli stěhovat na okraj města.

„Nová stanice se bude nacházet ve směru na Křemenec. Po pravé straně je čistička odpadních vod, po levé by pak měla stanice vyrůst," uvedl náměstek krajského hasičského velitele Petr Ošlejšek.

„Předpokladem je, že do dvanácti měsíců od zahájení by mělo dojít k dokončení stavebních prací," prozradil dále.

Jako důvod pro investici do nové požární stanice uvádějí v Konici nedostatek prostoru, především však obtížné vyjíždění. Jinde mají zase odlišné důvody.

V Kostelci zbrojnice vůbec není

Například v Kostelci na Hané zatím zbrojnici vůbec nemají. Hasiči sice disponují garážemi na dvoře městského úřadu, zázemí však nemají.

Výsledkem tak je, že se požární vybavení nachází ve městě hned na několika místech.

„Zatím je pouze zpracovaná studie na zbrojnici. Řeší se hlavně možnost získání dotace," uvedl místostarosta města František Horák.

Vedení Kostelce na Hané už letos záměr postavit hasičům zbrojnici schválilo. Pro třítisícové město se však jedná o velkou investici.

„Zatím se tak snažíme získat informace o tom, co nám dotace umožní. Obracíme se na IROP i ministerstvo vnitra," prozradil.

Na dalších dvou místech se pak snaží hasičům dobudovat už existující zázemí.

Ve Vrahovicích se jedná o dostavbu, s níž pomůže prostějovský magistrát, v Plumlově pak také počítají s rozšířením zbrojnice.

Zde už ji v březnu schválilo zastupitelstvo s tím, že zažádá o dotaci. Tak se skutečně stalo.

„Údajně jsme dotaci měli dostat," řekl starosta místních hasičů Petr Šmíd.

„Uspěli jsme se žádostí na příští rok. Jde zhruba o milion korun," vysvětlil starosta Adolf Sušeň.

Kdy by se však na úpravu zázemí hasičů, kteří si část zbrojnice svépomocí zrekonstruovali, mělo dostat, nesdělil.