„Součástí akce před radnicí bude slavnostní předání záchranářské osvětlovací soupravy, kterou koupilo město a zapůjčí ji naší jednotce na stanici v Prostějově,“ informoval Zdeněk Hošák ze HZS Olomouckého kraje s tím, že tato výkonná souprava poslouží k osvětlení velkých ploch na místech požárního zásahu.

O hodinu později převezme sedm hasičů medaile za dobrou službu ve sboru.

V případě ocenění III. stupně to bude za práci po dobu minimálně deseti let, v případě II. stupně pak za minimálně dvacet let u sboru.

„V obřadní síni po té převezmou Pamětní medaile i představitelé a zástupci složek IZS, státní správy a samosprávy a sdružení působících na úseku požární ochrany,“ doplnil Hošák. Akce bude nepřehlédnutelná i pro lidi procházející po náměstí T. G. Masaryka.

„Od jedenácti do čtrnácti hodin si veřejnost před budovou prostějovské radnice bude moci prohlédnout vybavení jednotky HZS Olomouckého kraje. Občané dále získají informace z oblasti požární prevence a předcházení mimořádným událostem, pro děti jsme pak připravili různé soutěže,“ uzavřel Hošák.