Letos v zimě se podařilo díky spolupráci spolku Hanácký Jeruzalém, projektu Bejt Olam a majitele tohoto pozemku určit, o jak vzácný kámen se ve skutečnosti jedná. "Zde je pohřben bohatý, ctihodný a vlivný muž Jakob Schreiber, který zemřel 14. Tevetu 5636." Překlad nápisu tedy určuje, že Jakob Schreiber zemřel v roce 1876.

"Jakob Schreiber pocházel z obce Krásno. Stejně jako jeho tchán, kterým byl prostějovský podnikatel a mecenáš Veith Ehrenstamm, pečoval o náboženský život židovské obce v Krásnu a Valašském Meziříčí. Jakob Schreiber měl za manželku Ehrenstammovou dceru Marii. Stal se po svém tchánovi nájemcem v krásenském lihovaru. Podnik jim prosperoval a Schreiberovi tak patřili k dobře zaopatřeným rodinám, které podporovaly výstavbu synagogy ve Valašském Meziříčí. Jak Jakob, tak Marie byli pohřbeni na starém židovském hřbitově v Prostějově hned u hrobu Ehrenstamma," popisuje Tomáš Jelínek z projektu Bejt Olam, který se snaží v rámci Česka o navracení ztracených židovských náhrobků na jejich původní židovské hřbitovy. Právě jemu se podařilo identifikovat z historické fotografie původní atypický hrob Jakoba a Marie na starém židovském hřbitově.

Stavba severního obchvatu se opět posunula. Aktuálně jsou před dokončením spojka z Olomoucké a část kruhové křižovatky směr Kostelec na Hané. Už zmizel i kus silnice před železničním přejezdem ze směru Smržice. 19.8. 2021
Severní obchvat finišuje: Den D se blíží

Navrácení náhrobku se podařilo díky vstřícnosti majitele.

"Se současným majitelem pozemku, na němž se náhrobní kámen nacházel, jsme vešli v jednání o převozu náhrobku. Zareagoval velmi vstřícně a byl nám nápomocen při vyzdvižení kamenů. Bylo zřejmé, že vzhledem k odhadované váze několika tun, nebude možné kameny přepravit jinak, než specializovanou firmou," informuje předseda spolku Hanácký Jeruzalém Michal Šmucr s tím, že musí dopravce pochválit, protože odvedl naprosto skvělou a profesionální práci na velmi složitém terénu.

"Následně, se souhlasem majitele nového židovského hřbitova, kterým je Federace židovských obcí ČR, jsme kámen převezli na nový židovský hřbitov v Prostějově, kde jsou prozatím uloženy ostatní nalezené náhrobky ze starého hřbitova," doplnil Šmucr.

Další fragmenty náhrobních kamenů ze starého židovského hřbitova v Prostějově se v průběhu prázdnin našly také v Žešově.

"V tomto případě šlo o majitele objektu, který již v minulosti nalezl při stavebních pracích ve své nemovitosti v Žešově náhrobky ze starého židovského hřbitova a odevzdal je nadaci Kolel Damesek Eliezer. Náhrobky jsou uloženy na novém židovském hřbitově v Prostějově," komentuje první muž spolku Hanácký Jeruzalém.

V pondělí 25. listopadu 2019, byl v Prostějově slavnostně umístěn náhrobní kámen rabína Horowitze.
V Prostějově byl obnoven náhrobek význačného rabína

Kameny budou muset projít restaurátorskými opravami a poté by měly být umístěny zpět tam, kam patří. Tedy na plochu kulturní památky starého židovského hřbitova.

"Osobně jsem velmi potěšen, že existují lidé, pro které náprava křivd spáchaných v minulosti není prázdným pojmem. Chci také poděkovat majiteli pozemku za mimořádně vstřícné jednání. Jsem zároveň přesvědčen, že s navracením do běžného života po koronavirové epidemii se vrátíme i k jednání o rehabilitaci tohoto posvátného místa," uzavřel Šmucr.

Začala to výzva Deníku

Kampaň za hledání ztracených židovských náhrobků před časem odstartoval právě Deník. Díky této aktivitě se podařilo dohledat konkrétně z prostějovského starého židovského hřbitova na dvě stovky náhrobních kamenů nebo jejich fragmentů.

Z projektu vznikla i panelová výstava prezentovaná v prostějovském Špalíčku. Část této výstavy je aktuálně instalována v obřadní síni nového židovského hřbitova v Prostějově a mohli si ji stejně jako nalezené kameny prohlédnout například návštěvníci nedávného Dne židovských památek.