Na plese se potkali hasiči z různých spolků, zavzpomínali na letní soutěže, závody, výlety a probrali plány na další sezonu.

„V příštím roce bude u nás výročí 130 let založení sboru, přijedu vás osobně pozvat,“ slibuje funkcionářka z Prasklic vrchoslavickému starostovi hasičů.

Připravený a vyzdobený sál byl společným dílem nejen kmenových členů SDH, ale i mladé generace. Samozřejmostí byl svoz a rozvoz do vesnic v okolí a usměvavé šatnářky.

„Letos tu bylo hodně nových lidí. A to je dobře, že je o plese povědomí,“ říká na odchodu Mojmír Grepl z Vitčic. (AdPa)